İstifadəçi:Rəşid Nurməmmədov

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Cekli Ordeni
Azərbaycandilli vikimənbənin inkişafı üçün göstərdiyiniz xüsusi xidmətlərə görə bu mükafat Sizin haqqınızdır! Dərin hörmətlə, --►Cekli829 06:24, 10 aprel 2015 (UTC)


Mənə verdiyiniz yüksək dəyərə görə Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətlə: Rəşid Nurməmmədov (müzakirə) 19:02, 15 aprel 2015 (UTC) 23:58 15:04:2015

Yaratdığım məqalələr[redaktə]

Şifahi xalq ədəbiyyatı[redaktə]

Bayatılar[redaktə]

 1. Bayatılar/A
 2. Bayatılar/B
 3. Bayatılar/C
 4. Bayatılar/Ç
 5. Bayatılar/E
 6. Bayatılar/Ə ‎ ‎
 7. Bayatılar/F
 8. Bayatılar/X
 9. Bayatılar/İ
 10. Bayatılar/K
 11. Bayatılar/L
 12. Bayatılar/N
 13. Bayatılar/O
 14. ‎Bayatılar/Ö
 15. Bayatılar/P
 16. Bayatılar/R
 17. Bayatılar/Ş
 18. Bayatılar/T
 19. Bayatılar/U
 20. Bayatılar/Ü
 21. Bayatılar/V
 22. Bayatılar/Y
 23. Bayatılar/Z

Azərbaycan xalq mahnıları[redaktə]

 1. Ahu kimi
 2. Ağacda alma
 3. Aman ovçu
 4. Aparmağa gəlmişik
 5. Ay dilbər
 6. Ay qadası
 7. Elə bəndəm
 8. Gəl, mənim Leylam
 9. Girdim yarın bağçasına
 10. Gül açdı
 11. Qara tellər
 12. Qoy gülüm gəlsin, ay nənə
 13. Tello
 14. Üzün məndən niyə döndü
 15. Yaxan düymələ
 16. Yaralı durnam

Tapmacalar[redaktə]

 1. Geyim və bəzək əşyaları
 2. Heyvanlar haqqında (tapmacalar)
 3. Meyvələr
 4. Nəbatat aləmi
 5. Nəbatat aləmi. Ağaclar

Yanıltmaclar[redaktə]

 1. Yanıltmaclar

İnanclar[redaktə]

 1. İnanclar

Andlar[redaktə]

 1. Andlar

Yasaqlar[redaktə]

 1. Yasaqlar

Nağıllar[redaktə]

 1. Ac qurdun nağılı
 2. Bacı-qardaş ilə div
 3. Bostançı və Şah Abbas
 4. Dünya gözəli (II nağıl)
 5. Dünya gözəli ilə sarı inəyin nağılı
 6. Küp qarısı
 7. Qara çuxa
 8. Loğmanın nağılı
 9. Padşahla oğlu
 10. Şahzadənin nağılı
 11. Yoxsul qoca və vəzirin nağılı
 12. Zəngi

Rəvayətlər[redaktə]

 1. Bəs kişilər hanı
 2. Bibiheybət
 3. Əmir Teymur və şair Kirmani
 4. Xatın arxı
 5. Teymurləng və qarışqa

Əfsanələr[redaktə]

 1. Hind hökmdarı haqqında əfsanə
 2. Sumqayıt və Ceyranbatan gölü əfsanəsi

Tarixi əfsanələr[redaktə]

 1. Tarixi əfsanələr
 2. [[
 3. Gəncə xanlığının işğalında erməni xəyanəti

Aşıq ədəbiyyatı[redaktə]

Aşıq Qurbani[redaktə]

 1. Dilbər (Qurbani)

Aşıq Ələsgər[redaktə]

 1. Ceyran (Aşıq Ələsgər)
 2. Kəklik (Aşıq Ələsgər)
 3. Mən (gəraylı, Aşıq Ələsgər)
 4. Öldürəcək bu qəm məni
 5. Tellərin (Aşıq Ələsgər)

Aşıq Abbas Tufarqanlı[redaktə]

 1. Əylənməz
 2. Gedirəm (Aşıq Abbas Tufarqanlı)
 3. Olmaz
 4. Vaxtıdı

Molla Cümə[redaktə]

 1. Bülbül (Molla Cümə)
 2. Dönməz (Molla Cümə)
 3. Gecəsidi
 4. Hayıf oldu (Molla Cümə)
 5. Sənin (Molla Cümə)
 6. Yavaş-yavaş (Molla Cümə)

Miskin Abdal[redaktə]

 1. Dönərmi (Miskin Abdal)

Azərbaycan klassik ədəbiyyatı[redaktə]

 1. Bayatılar (Abdulla Padarlı)
 2. Bəyənməz (Abdulla Padarlı)
 3. Əbirim, ənbərim, müşkim, ğəzalim, Çinü Maçinim (Kişvəri)
 4. Rübailər /Məhsəti Gəncəvi

Qövsi Təbrizi[redaktə]

 1. Olur hǝrçǝnd can şirin, vǝli canan yerin tutmaz,
 2. Onunçün mǝn sǝnǝ yalvarmanam kim, yalvaran çoxdür

Hüseyn Nadim Naxçıvani[redaktə]

 1. Bəlayə səbr edərəm, gər vüsali‐yar olsa (Hüseyn Nadim Naxçıvani)
 2. Edərəm eşqi ilə canımı dildarə fəda (Hüseyn Nadim Naxçıvani)
 3. Eşq odı aşiqə aləmdə gərək qismət ola ‎(Hüseyn Nadim Naxçıvani)
 4. Gərək insan olanın qeyrəti, həm qanı ola (Hüseyn Nadim Naxçıvani)
 5. Üşşaqın adəti gərək ahü fəğan ola (Hüseyn Nadim Naxçıvani)
 6. Yox bircə kəs xilas edə bu nardən bizi (Hüseyn Nadim Naxçıvani)

Mikayıl Müşfiq[redaktə]

 1. Göygöl
 2. Gülüşlər
 3. Həsrətli qarı
 4. Könlümü (Qoşma)
 5. Qafqaz
 6. Qoşma (Mikayıl Müşfiq)
 7. Qurban olduğum (Mikayıl Müşfiq)
 8. Maral (Mikayıl Müşfiq)
 9. Məhəbbət
 10. Sənin gülüşlərin
 11. Söylə (Mikayıl Müşfiq)
 12. Yağış yağarkən

Almas İldırım[redaktə]

 1. A dağlar (Almas İldırım)
 2. A dost (Almas İldırım)
 3. Bakı (Almas İldırım)
 4. Bir gün (Almas İldırım)
 5. Bir gün gələcək
 6. Bir səs gəlir uzaqdan
 7. Birləşən iki nəhr
 8. Dağlar (Almas İldırım)
 9. Dağlara vida
 10. Qafqaz dağlarına
 11. Oızıl kölələr dünyasına
 12. Qurbanın ola bilsəm
 13. Mən (Almas İldlrım)
 14. Mən kiməm
 15. Mənim incim
 16. Mənim türküm
 17. Neyləyim (Almas İldırım)
 18. Şərqi
 19. Yaralı olmasaydı
 20. Yarımçıq qalmış şeir
 21. Yurd həsrəti

Tarixi mənbələr[redaktə]

 1. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 853 saylı qətnaməsi
 2. Kitabi-tarixi Qarabağ/Mir Mehdi Xəzani və onun "Kitabi-tarixi Qarabağ" əsəri
 3. Kitabi-tarixi Qarabağ (Mir Mehdi Xəzani)
 4. Kitabi-tarixi Qarabağ/Bismillah ər-Rəhman ər-Rəhim (Mir Mehdi Xəzani)
 5. Kitabi-tarixi Qarabağ/Amma müqəddimə. Bu hekayətlərin əsil əvvəl raqım və ravilərin bəyan edər (Mir Mehdi Xəzani)
 6. Kitabi-tarixi Qarabağ/Əvvəlinci fəsil (Mir Mehdi Xəzani)
 7. Kitabi-tarixi Qarabağ/İkinci fəsil (Mir Mehdi Xəzani)
 8. Kitabi-tarixi Qarabağ/Üçüncü fəsil (Mir Mehdi Xəzani)
 9. Kitabi-tarixi Qarabağ/Dördüncü fəsil (Mir Mehdi Xəzani)
 10. Kitabi-tarixi Qarabağ/Beşinci fəsil (Mir Mehdi Xəzani)
 11. Kitabi-tarixi Qarabağ/Altıncı fəsil ‎(Mir Mehdi Xəzani)
 12. Kitabi-tarixi Qarabağ/Yeddinci fəsil (Mir Mehdi Xəzani)
 13. Kitabi-tarixi Qarabağ/Səkkizinci fəsil ‎(Mir Mehdi Xəzani)
 14. Kitabi-tarixi Qarabağ/Doqquzuncu fəsil (Mir Mehdi Xəzani)
 15. Kitabi-tarixi Qarabağ/Onuncu fəsil (Mir Mehdi Xəzani)
 16. Kitabi-tarixi Qarabağ/On birinci fəsil (Mir Mehdi Xəzani)‎
 17. Kitabi-tarixi Qarabağ/On ikinci fəsil ‎(Mir Mehdi Xəzani)‎
 18. Kitabi-tarixi Qarabağ/On üçüncü fəsil ‎(Mir Mehdi Xəzani)‎
 19. Kitabi-tarixi Qarabağ/On dördüncü fəsil ‎(Mir Mehdi Xəzani)‎
 20. Kitabi-tarixi Qarabağ/On beşinci fəsil (Mir Mehdi Xəzani)‎‎
 21. Kitabi-tarixi Qarabağ/On altıncı fəsil (Mir Mehdi Xəzani)‎‎
 22. Kitabi-tarixi Qarabağ/On yeddinci fəsil ‎(Mir Mehdi Xəzani)‎‎
 23. Kitabi-tarixi Qarabağ/On səkkizinci fəsil ‎(Mir Mehdi Xəzani)‎‎
 24. Kitabi-tarixi Qarabağ/On doqquzuncu fəsil ‎(Mir Mehdi Xəzani)‎‎
 25. Kitabi-tarixi Qarabağ/İyirminci fəsil (Mir Mehdi Xəzani)‎‎
 26. Kitabi-tarixi Qarabağ/İyirmi birinci fəsil ‎ (Mir Mehdi Xəzani)‎‎
 27. Kitabi-tarixi Qarabağ/İyirmi ikinci fəsil (Mir Mehdi Xəzani)‎‎
 28. Kitabi-tarixi Qarabağ/İyirmi üçüncü fəsil ‎(Mir Mehdi Xəzani)‎‎
 29. Kitabi-tarixi Qarabağ/İyirmi dördüncü fəsil (Mir Mehdi Xəzani)‎‎
 30. Kitabi-tarixi Qarabağ/İyirmi beşinci fəsil (Mir Mehdi Xəzani)‎‎‎
 31. Qarabağ vilayətinin qədim cədid keyfiyyət və övzaları/İqtibas Həsənəli xan Qaradaği
 32. Qarabağnamə/Səkkizinci fəsil ‎ (Mirzə Adıgözəl bəy)
 33. Qarabağnamə/Doqquzuncu fəsil (Mirzə Adıgözəl bəy)
 34. Qarabağnamə/Onuncu fəsil ‎ (Mirzə Adıgözəl bəy)
 35. Qarabağnamə/On birinci fəsil ‎(Mirzə Adıgözəl bəy)
 36. Qarabağnamə/On ikinci fəsil ‎ (Mirzə Adıgözəl bəy)
 37. Qarabağnamə/Sonuncu fəsil ‎(Mirzə Adıgözəl bəy)
 38. Moskva müqaviləsi (16 mart 1921-ci il)
 39. Nüzhətül-Qülub - Həmdullah Qəzvini
 40. Tarixi-Cədidi QarabağMirzə Rəhim Fəna

Dünya ədəbiyyatı[redaktə]

Rus ədəbiyyatı[redaktə]

 1. Bahardır yenə sonsuz (Aleksandr Blok)
 2. Vurğunam, aşiqəm, gəncəm, cavanam (Aleksandr Blok)
 3. Yad qadın (Aleksandr Blok)

İngilis ədəbiyyayı[redaktə]

 1. Brilyant tac (Artur Konan Doyl)
 2. Sonetlər (Şekspir)