Əvvəl bizə vacib budur eyü xülqü əməl gərək

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Əvvəl bizə vacib budur eyü xülqü əməl gərək
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Əvvəl bizə vacib budur eyü xülqü əməl gərək,
İslam adı qomcağaz yoldaşumıız iman gərək.

İsrafil sunn uncaq cümlə məxluq oyamcaq,
Son-hesab sonlıcaq ərəb dili lisan gərək.

Gög pərdələrin açalar, eyü yavuzdan seçələr,
01 dəm qancaru qaçalar, baş qurtarası yer gərək.

Tərəzi qurub otralar, sərmayemüz gətürələr,
Ol siyasət meydanmda bu tərtibləri bil gərək.

Çağnşalar ata-ana, qardaş qardaşdan usana,
Yalvaralar ol sübhana niyaz qılası ər gərək.

Dügəlindən bu eşq yaqm, Yunus, xəta qılma saqın,
Eşqdən nəsib sonlıcaq cevab verəsi hal gərək.