Aydı verəm nə qılduğm bəniim ilə ol dilpəzir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Aydı verəm nə qılduğm bəniim ilə ol dilpəzir
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Aydı verəm nə qılduğm bəniim ilə ol dilpəzir,
Hər dəm yeni şivəyilə bəni yeni qılur əsir.

Hər qancaru baqar isəm, oldur gözümə görinən,
Nə hövsələ ola bəndə, yaxud ana layiq bəsir.

Neçə ömrüm olur isə azadluğum mühaldurur,
Səyyadun əlindədürür tuzağa tutılan nəxcir.

Aqilanə xoşdur nəfəs, netəligin sorma anun,
Neçə nişan aydıverəm, ol misli yoqdur, binəzir.

Və’de kəsildi qamuya ki, yarın görələr am,
Bənüm yannum bu gündür, bunda göründi ol qədir.

Yunusun cümlə baqimi ğərq oldı dost didanna,
Hiç qalmadı ansuz ara, toh görindi cümlə yer.