Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, I cild)/Nəsimi Şirvani (məqalə)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Nişat Şirvani Azərbaycan ədəbiyyatı. I cild. Nəsimi Şirvani
Müəllif: Firudin bəy Köçərli
Qövsi


Bu şairin kәlamlarından ancaq bir qәzәlin yazılmasına iktifa etdik:
 
Dünü gün müntәzir oldum ki, bu pәrgar nәdir,
Gәrdişi-çәrxi-fәlәk, günbәdi-dәvvar nәdir?
 
Fәlәkin әsli nәdәndir, mәlәkin әsli nәdәn
Adәmin surәtinә bunca tәlәbkar nәdir?
 
Bisütun çәrxi-müәllәq nәdәn oldu tәrtib,
Fәlәk altında qәmәr, kövkәbi-sәyyar nәdir?
 
Mәkәsin tәbinә bax, bal nәdәn, zәhr nәdәn,
Yenә bu mәsәlәdә nur nәdir, nar nәdir?
 
Tәrki-dünya qılasan böylә Nәsimi olasan,
Ola bir gün deyәsәn xirqәvü dәstar nәdir?