Bәn ol xakәm ki, xurşidi-cahanara cәlisimdir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Bәn ol xakәm ki, xurşidi-cahanara cәlisimdir
Müəllif: Yusif Nabi

Bәn ol xakәm ki, xurşidi-cahanara cәlisimdir,
Tәnim süfladır, әmma mәniyi-ülvi әnisimdir.
 
Bu tufanzari-hәstidә bәn ol kәştiyyi-Nuhәm kim,
Nәfәs balayi-sәrdә badban, ruhim rәisimdir.
 
Gülüstani-cahan lәbtәşneyi-tәşrifi-insandır,
Olan rәhzәn bәnә birahiyi-nәfsi-xәbisimdir.
 
Edәr girdi-sәri-insanә gәrdiş kaseyi-gәrdun,
Nәvali-afәrinişdә mәlaik kasәlisimdir.
 
Xiyal pirәhәn etdikcә qәddi-şuxi-mәnayә,
Fәlәkdә çәrxeyi-mahi-şәbara pәnbәrisimdir.
 
Bәyazә xamayi-zәrlә dәbiri-sübh amadә,
Ütarid mәclisi-mәnadә müsәvvәdәnәvisimdir.
 
Xüruşi-çar cuyi-tәbimin asari, ey Nabi,
Sәfayi-çar mövci bәhri-asari-sәlisimdir.