Bilmǝn ki, yar cövrü cǝfa kimdǝn öyrǝnir?

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Bilmən ki, yar cövrü cəfa kimdən öyrənir?
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiBilmǝn ki, yar cövrü cǝfa kimdǝn öyrǝnir?
Eşqindǝ bunca dǝrdü bǝla kimdǝn öyrǝnir?

Aşiqlǝrinǝ cövrü sitǝmdir işi müdam,
Bǝs bilmǝnǝm ki, rǝsmi-vǝfa kimdǝn öyrǝnir?!

Bu xǝstǝnin qapunda duadır işi müdam,
Sor ol gǝdayǝ, munca dua kimdǝn öyrǝnir?

Ol ay yüzünü görmǝyǝ yer-göy bǝha dedi,
Yarǝb ki, bu mǝtaǝ bǝha kimdǝn öyrǝnir?

Cana, Xǝtai dünyada dǝrdin çǝkǝr sǝnin,
Könlünǝ sor ki, rǝsmi-dǝva kimdǝn öyrǝnir?