Camalın rövzеyi-rizvan dеyilmi

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Camalın rövzeyi-rizvan deyilmi
Müəllif: İmadəddin Nəsimi


Camalın rövzеyi-rizvan dеyilmi?
Dodağın çеşmеyi-hеyvan dеyilmi?

Səqahüm rəbbihüm хəmri ləbindən,
Bəyanü ayəti-Qur’an dеyilmi?

Rüхü zülfün bəyaz ilə səvadı,
Biri küfrü biri iman dеyilmi?

Sənin məstanə еynin sağərindən
Cahan sərtasəri məstan dеyilmi?

Şəha, еşqin yolunda canı qurban
Buyursan, qılmağı asan dеyilmi?

Dili-sərgəştеyi, sultani-aləm,
Səninçün ta əbəd hеyran dеyilmi?

Nəsimi kəşfi-əsrarını bildi,
Anı fəhm еtməyən nadan dеyilmi?