Canını eşq yolına vermeyen aşiqmidür

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Canını eşq yolına vermeyen aşiqmidür
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

 
Canını eşq yolına vermeyen aşiqmidür?!
Cəhd eyləyüb ol dosta irmeyen aşiqmidür?!

Dost sevgüsin könüldə can ile berkitmeyen,
Tuli-emel defterin dürmeyen aşiqmidür?!

Eşqə tanışıq sığmaz, degmə can gögə ağmaz,
Pərvanələyin oda yanmayan aşiqmidür?!

Nəfs arzusmdan keçüb, eşq qədəhindən içüb,
Dost yolına er kibi turmayan aşiqmidür?!

Dün-gün riyazet çeküb, xəlvətlərdə diz çöküb,
Söhbətlərdə baş çatub yanmayan aşiqmidür?!

Yunus, İmdi ol dostun cəfasına səbr eylə,
Yüreğine eşq odm urmayan aşiqmidür?!