Canum ərənlər yolı incədən incəyimiş

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Canum ərənlər yolı incədən incəyimiş
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Canum ərənlər yolı incədən incəyimiş,
Süleymana yol kəsən şol bir qarmcayİmiş,

Könlüm aydur varaym sana gerü gələyin,
Könlüm uyduğı bana dostı bulıncayımış.

Götürmədi kimsənə kimsənənün gücini,
Güc götürürin deyən eli İrincəyimiş,

Aşiqün gözi yaşı dünü gün turmaz aqar,
Aşiq qan ağladuğı mə’şuq soruncaytmış.

Aydurlar idi bana aşiq avare olur,
Gəldi başuma, gördüm ol söz yerincəyimiş.

Dört kitabun mə’nisin oqudım hasil etdüm,
Eşqə gəlincək gördüm bir uzun hecəyimiş.

Bən dərvişəm deyənlər həramı yeməyənlər
Həramun yenmədügi elə gİrincəyimiş.

Aydurlar ftilan öldi, mülkilə mah qaldı,
01 malun irkildügi issİ ölünceyımiş.

İki kişi söyləşür Yunusı görsəm deyü,
Biri aydur, ben gördüm - bir aşiq qocayımış.