Dərvişlik dedükleri bir ecayib duraqdur

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dərvişlik dedükleri bir ecayib duraqdur
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Dərvişlik dedükleri bir ecayib duraqdur,
Dərviş olan kişiyə əvvəl dirlik gərəkdür.

Çün ərdə dirlik ola, Həqq İlə birlik ola,
Varlığı əldən qoyub ərə qullıq gərəkdür.

Qullıq eylə ərənə, baqub Həqqi görənə,
Səndən xəbər sorana key miskinlik gərəkdür.

Həqq ərə bənüm dedi, varlığın ərdə qodı,
Ərşnlərün himmeti yerdən gögə dirəkdür.

Bu dərvişlik bəratın oqumadı müftilər,
Anlar nə bilsün anı, bu bir gizlü vərəqdür.

Yunus, sen arif isən anladum bildüm demə,
Dut miskinlik ətəgin, axır sana gərəkdür.