Dil bəla hicrində çəkməkdən vüsalındır qərəz

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dil bəla hicrində çəkməkdən vüsalındır qərəz
Müəllif: Molla Qədir Naci
Mənbə: Tərtib edəni: Zaman Əsgərli (2005). XIX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası (az). Milli Kitabxana. "Şərq-Qərb". Orijinal mənbədən 2016-03-05 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-13.

Dil bəla hicrində çəkməkdən vüsalındır qərəz,
Ağlamaqdan didə didari-cəmalındır qərəz.

Mərdümi-çeşmim dəmadəm kim, cigər qanın içər,
Röyəti-xakü xətü rüxsari-alındır qərəz.

Təc dilər üftadeyi-dərgahın olsun kim, ona
Ol mübarək yerdə olmaq payimalındır qərəz.

Cismi-zarım dərd çəkməkdən dönübdür mulərə -
Kim, ona vəsli-miyam-mumisalındır qərəz.

Xah əhvalım sual et, xah qıl qətlimə hökm,
Canə ancaq ləli-nabından məqalındır qərəz.

Safi olmaq istərəm fikrü xəyali-qeyrdən,
Könlüm içrə arizu fikrü xəyalındır qərəz.

Naciyi-biçarə ömrün eşq ara qılmış tələf.
Kim tamaşayi-rüxi-fərxəndəfalındır qərəz.