Dilbǝra, ol ay yüzün xyrşidi-tabandır mana

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dilbarə, ol ay yüzün xyrşidi-tabandır mana
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiDilbǝra, ol ay yüzün xyrşidi-tabandır mana,
Bağçan içindǝn axan su, abi-heyvandır mana.

Mǝscidǝ varmaq nǝ hacǝt, dedim, ey zahid, mana,
Ruy ilǝ zülfi anın, küfrilǝ imandır mana.

Müddǝilǝr tǝnǝsindǝn sanmanız kim, mǝn dönǝm,
Ol mǝnim canım içindǝ cani-canandır mana.

Mǝn sǝninlǝ söylǝşǝndǝ gǝr zimistan, gǝr bahar,
Hǝr nǝ çağ görsǝm sǝni, alǝm gülüstandır mana.

Ey Xǝtai, çün sǝnǝ hǝqdǝn nǝzǝrdir hǝr zaman,
Eşqin ilǝ bu hǝyatım baği-rizvandır mana.