Eşidün, ey ulu kişi, sizə bənüm xəberum var

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Eşidün, ey ulu kişi, sizə bənüm xəberum var
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

 
Eşidün, ey ulu kişi, sizə bənüm xəberum var,
Zehi dövlət bənüm bu gün kim, şunun kibi yarum var.

Yürür isəm önümdəsin, söylər isəm dilümdəsın,
Oturursam yanumdasm, ayruqda nə bazarum var.

Nə yüriyəm, nə xud aram, nə uzaq səfərə varam,
Çünki dostı bunda buldum, ayruq nəyə səfəriim var?!

İraq yola bəzirganlar assı etməgə gedərlər,
Çün göhər olümdədür(ür), de, ayruq nə seferüm var?!

Miskin Yunusun (bu) cam şol dosta ulaşalıdan,
Dəmbədəm arturur eşqi, ulu yerdən timarum var.