Eşidün, hey ulular, axır zəman olısar

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Eşidün, hey ulular, axır zəman olısar
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Eşidün, hey ulular, axır zəman olısar,
Sağ müsülman seyrəkdür, ol da güman olısar.

Danişmend oqur dutmaz, dərviş yolın gözətməz,
Bu xəlq ögüt eşitməz, səğir həman olısar.

Getdİ bəgler mürveti, hinmişlər birər atı,
Yedügi yoqsul əti, içdügi qan olısar.

Yə’ni er qopdı ərdən, elin çəkməz murdardan,
Dəccal qopısar yerdən, anlar uyan ohsar.

Bir-bimə yaxuz sanur etdügin qala sanur,
Yann məhşər günində cümlə əyan olısar.

Ey Yunus, imdi sənün eşq ilə keçsün günün,
Sevdügün kişi sənün canıma can olısar.