Eşqsüz adəm dünyəde bəllü bilün ki, yoqdur

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Eşqsüz adəm dünyəde bəllü bilün ki, yoqdur
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Eşqsüz adəm dünyəde bəllü bilün ki, yoqdur,
Hər birsi bir nəsneye sevgüsi var, aşiqdür.

Çələbün dünyəsində yüz bin dürlü sevgü var,
Qəbul et kəndözünə, gör qanğısı layiqdür.

Biri Rəhmanı-Rəhİm, biri şeytani-rocım,
Anun yazuğı muzdı sevgüsnə teellüqdür.

Diinyədə Peyğəmbərini başına gəldi bu eşq,
Tərcümanı Cebrayil, mə’şuqəsi Xaliqdür.

ömerü Osman, Əli Mustafa yarənləri,
Bu dördinün ulusı Əbubəkri-S iddiqdür.

Aləm fəxri Mühəmməd me’raca ağıcağız,
Çələbdən dilədügi ümmətinə azıqdur.

Yunus, sana həqiqət budurur buyurduğı,
Gözünlə gördügünə dönüb baqma, yazıqdur.