Ey fǝlǝk, dövründǝ neyçün ol nigar ǝldǝn gedǝr

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ey fələk, dövründə neyçün ol nigar əldən gedər
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiEy fǝlǝk, dövründǝ neyçün ol nigar ǝldǝn gedǝr,
Qanım ilǝn ǝllǝrin qılmış nigar, ǝldǝn gedǝr.

Dün dedi zahid mana: "neyçün könül verdin ona?"
Neylǝyim, görgǝc yüzünü ixtiyar ǝldǝn gedǝr.

Bülbüla, gül dövridir, ǝfğan edǝr çox mürği zar,
Nalǝ qıl, oturma, vǝqti-mürğizar ǝldǝn gedǝr.

Ey könül, hicran ilǝn ömrün tükǝnsǝ ğǝm yemǝ,
Neylǝrǝm ömri-ǝzizi, çünki yar ǝldǝn gedǝr.

Ey Xǝtai, çünki yarın eylǝdi ǝzmi-sǝfǝr.
Rüzü şǝb ah et ki, yari-qǝmküsar ǝldǝn gedǝr.