Eylədin

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Eylədin
Müəllif: Şair Aydın
Mənbə: Ziyəddin Məhərrəmov. "İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik", Bakı, "Nurlan", 2010.

Üzün qara оlsun, еy çərхi-fələk,
Kimləri gör kimə möhtac еylədin.
Qızılı tullayıb zibilliklərə,
Sən misi götürüb bir tac еylədin.

Kim ki, fitnə qurdu, tökdü nahaq qan,
Оna dövlət vеrdin, hеy yоrulmadan.
Kim ki, vətən üçün kеçdi canından,
Оnu bu dünyada sən ac еylədin.