Hiç bir kişi bilməz bizi, biz no işün içiııdəyüz

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Hiç bir kişi bilməz bizi, biz no işün içiııdəyüz
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Hiç bir kişi bilməz bizi, biz no işün içiııdəyüz,
Nə hirsimüz baydur bizüm, nə nəfsümüz içİndəyüz.

Bir kimsənün dövlətinə tə’n edübən biz gülməzüz,
Nə münkirüz alimlərə, nə tərsanun xaçındayuz.

Biz bunun nəligin bildük, dünyənin nəsinə qalduq,
Arzumuz nəfs içün dəgül, dünya təfərrücindəyüz,

Yunus aydur, hey sultanum, özgə şahum vardur benüm,
Qo dünya altun - gümüşin, nə baqıru tucmdayuz.