Müəllif:Növrəs İman

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
İ hərfi ilə müəlliflər Növrəs İman
(1903–1932)
Sister Projects. Həmçinin baxın: Bioqrafiyası • Azərbaycan şairi, aşıq, el nəğməkarı.


Qoşmalar[redaktə]

Təcnislər[redaktə]

Dodaqdəyməz təcnislər[redaktə]

Cığalı təcnislər[redaktə]

Divanilər[redaktə]

Müxəmməslər[redaktə]

Qəzəllər[redaktə]

Qıfılbəndlər[redaktə]

Deyşimələr[redaktə]

Kitabları[redaktə]

 • Miskin Vəli, Növrəs İman. İki ustad. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1996, 192 s.
 • Növrəs İman. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Səda, 2004, 199 s

Ədəbiyyat[redaktə]

 • "Yeni kənd" jurnalı, 1927-ci il
 • Hümmət Əlizadə, "Ədəbiyyat" qəzeti, 1935-ci il
 • Təranə Vahid, "Növrəs İmanın sirli dünyası", Mədəniyyət. - 2011. - 16 sentyabr. - Səh. 13.
 • Növrəs İman. Gəlib gedir // “Yeni həyat” jurnalı, 1927-ci il aprel, may, №4-5, s.90-91
 • Aşıqlar / toplayanı H.Əlizadə. 2 cilddə, II c., Bakı: Azərnəşr, 1936, s.214-233
 • Ələsgər ocağı / tərtib edəni İslam Ələsgər. Bakı: Yazıçı, 1991
 • Miskin Vəli, Növrəs İman. İki ustad. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1996, 192 s.
 • Növrəs İman. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Səda, 2004, 199 s
 • Göyçəli T. Göyçə aşıq məktəbi. Bakı: Göytürk: 1998, 238 s.
 • Nəbiyev A. Azərbaycan aşıq məktəbləri. Bakı: Nurlan, 2004, 312 s.
 • Namazov Q. Aşıqlar. Bakı: Səda, 2004, 444 s.
 • Ələsgər İ. İtkin şairin tapılan dəftəri // “Xalq qəzeti”, 10 avqust 1996-cı il, № 155
 • Məhərrəmov Z. XX əsr Göyçə aşıq mühiti / 1920-1950-ci illər. Bakı: "Azərbaycan ensiklopediyası" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 1997, 123 s
 • Sevinc Əlləzova, Növrəs İmanın məhəbbət lirikası // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXVII kitab, 2008, s. 166-172
 • Sevinc Əlləzova, Növrəs İman yaradıcılığının nəşr məsələləri // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXIII kitab, 2010, s. 77-84
 • Sevinc Əlləzova, Növrəs İmanın təcnis sənətkarlığı // Filologiya məsələləri, № 9, 2011, s. 353-362
 • Sevinc Əlləzova, Həm aşığam, həm dərvişəm, həm dəli // Dədə Qorqud, № 1, 2011, s. 86-95
 • Sevinc Əlləzova, Azərbaycan aşığı Növrəs İmanın poeziyasında ictimai lirika // Motif Akademi. Halkbilimi dergisi, № 2, 2011, s. 172-180
 • Sevinc Əlləzova, Тематические направления поэтического наследия Новрес Имана // Материалы II Международной научной конференции
 • Sevinc Əlləzova, «Евразийская лингвокультурная парадигма и процессы глобализации» 10-12 ноября 2011 г. Пятигорск, с. 44-46
 • Sevinc Əlləzova, Лирика Новрес Имана // Вестник Казахского Национального Университета им.Аль-Фараби, № 3 (137), 2012, с