Meydan başına

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Meydan başına
Müəllif: Koroğlu
Mənbə: Qara Namazov, "El çələngi" (xalq şeirindən seçmələr), Bakı, 2004.

Qıratım kişnəyib girər,
Atılar meydan başına.
Qılınc çəkib dəlilərim,
Od ələr düşman başına.

Yaxşı ər, yaxşı at minər,
Ortada göstərər hünər,
Atılanda nizə, şeşpər
Qaldırar qalxan başına.

Gər girişsəm çalhaçala,
Quş gərəkdi qanad sala,
Çəkib uçurdaram qala,
Bəy, paşa, sultan başına.

Dava düşəndə Eyvaz xan,
Yüz yağıya verməz aman,
Dolanıb olasan qurban
Bir belə oğlan başına.

İgiddə olar namus, ar
Dar gündə görər gücü kar.
Koroğlu, dəlilər, Nigar
Yığılar dövran başına.