Oynaşır (Mirzə Həsən bəy Mirzə)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Oynaşır
Müəllif: Mirzə Həsən bəy Mirzə
Mənbə: Ənvər Çingizoğlu. Vəzirovlar soyu. Bakı: "Soy" dərgisinin xüsusi buraxılışı, 2008, 88 səh.

Lalә yanağında badi-sәbadәn
Ucu tәr cıqqalı tellәr oynaşır.
Süzgün baxışından xumar gözlәrin
Hiylәlәr, fitnәlәr, fellәr oynaşır.

Cәm olubdur hüsnün, bu vәcahәtin,
Yetmәsin zәvalә çeşmi-afәtin,
Yayınsa bir zaman sәrvi-qamәtin,
Gözüm içrә qanlı sellәr oynaşır.

Boyun yaraşıqda qiyamәt eylәr,
İşvәni, qәmzәni bu babәt eylәr,
Ağ mәmә köynәyә zәrafәt eylәr,
Kәmәr ilә nazik bellәr oynaşır.

Mum tәk incәlmişәm incә belindәn,
Sövdayә düşmüşәm siyәh telindәn,
Titrәdikcә zülfün sәhәr yelindәn,
Sanasan gülşәndә güllәr oynaşır.

Etdikcә vәsfini Mirzә mükәrrәr,
Tazәlәnib ruhum olur müәttәr,
Gülüstanda zülfün kimi müәnbәr
Nә susәnlәr, nә sünbüllәr oynaşır.