Padişahlıq sənündür, heybətün var

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Padişahlıq sənündür, heybətün var
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Padişahlıq sənündür, heybətün var,
Yaratdun yerü gögi, qüdrətün var.

Binişansın, nişanun kimsə bilməz,
Əgərçi binəhayət ayətün var.

Cümlə insü mələk vühuş və tüyur,
Qamunun üstünə ibadətün var.

Nə dünya axirət, nə qafii nə kaf,
Bular qətrə, dərya mələkutun var.

Ne rəngü nə şəkil, nə qədd, nə qamət,
Nə cövhər, nə ərəz, nə surətün var.

Sənündür erşü kürsi, lövhü qələm,
Dönər çərx, yer turur, xoş hikmetün var.

Bu yüz yigjrmiyü dört bin nəbiyə
Gecə me'rac, gündüz münacatun var.

Dört yüz qırq dört təbəqat övliyaya
Verilmiş anlara kerametün var.

Altı bin altı yüz altmışü altı
Oquııır xelq üzərə ayetün var.

Bu əmələ Yunus necə keç İ ser,
Rayigan cümləyə çoq rəhmətün var.