Qal olur

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Qal olur
Müəllif: Aşıq Qurbani
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

Dedim: könül, sevmə xublar xubunu,
Onun hər muyunda yüz min qal olur.
Nagah səni dərdə giriftar eylər,
Qaşı fıtnə, qəmzəsində al olur.

Ulu divanlarda çəkilir adım,
Ərşə bülənd oldu dadü-fəryadım,
Başım üstə qanım içən cəlladım,
Sağ əlində əlif qəddim dal olur.

Camalı Yusifin-İbn Yaqubun,
Aləmə şəms olan hüsnü həbibin,
Ala gözlü, şirin sözlü məhbubun,
Zənəxdanı dürr şöləli xal olur.

Qəmər nə yandırıb, günəş nə yaxar,
Könlüm nə titrəşib ümmana axar,
Qurbani der: hər kim şaha kəc baxar,
Onun kəmalmda tez zaval olur.