Söyləməmək xorcisi söyləməgün xasıdur

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Söyləməmək xorcisi söyləməgün xasıdur
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

 
Söyləməmək xorcisi söyləməgün xasıdur,
Söyləmegün xərcİsı könüllərün pasıdur.

Könüllərin pasmı ger siləyim der isən,
Şol sözi söyləgil kim, sözün xülasasıdur.

“Qul il-Həqq” dedi Çələb sözi toğn deyənə,
Bu gün yalan söyləyən ertə utanasıdur.

Cümlə yaradılmışa bir göz ilə baqmayan,
Şər’ün övliyasıysa həqiqətdə asidür.

Şəriət xəbərini şərh ile aydam, eşit,
Şəriət bir gemidür, heqiqet dəryasıdur.

Öl gəminün taxtası hər necə möhkəm olsa,
Dəniz mövci qat’ olsa taxta uşanasıdur.

Bundan içərü xəbər eşit aydaym, ey yar,
Heqiqətün kaferi şər’ün övliyasıdur.

Biz talibi-elmlərüz, eşq kitabın oquruz,
Çeləb müderris bize, eşq xud medrəsəsidür.

övliya səfa-nəzer edəlü gündən bəri,
Hasil oldı Yunusa hər nə ki olasıdur.