Sən xud bizə bizdən yaqın görünmezsin, hicab nedür

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Sən xud bizə bizdən yaqın görünmezsin, hicab nedür
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Sən xud bizə bizdən yaqın görünmezsin, hicab nedür?
Çün eybi yoq görklü yüzün, üzərində niqab nədür?

Sen ayıtdun ey padişah, “yəhdillahu limen yeşə’”,
Şərikün yoq sənün, ey şah, suçlu kimdür, itab nədür?

Lövh üzərə kimdür yazan, azdıran kim, kimdür azan?
Bu işləri kimdür düzən, bu sualə cəvab nədür?

Rəhimdürür sənün adun, rəhimligün bana dedün,
Mürşidlərün muştıladı “la təqnətü” xitab nədür?

Bu işləri sən bilürsin, sən verürsin, sən alursın,
Nə kim qıldum çün bilürsin, ya bu soru hesab nədür?

Qam bu mülkün sultanı, bu tən isə qam canı?
Bu göz görmək dilər anı, bu mərhuma məab nədür?

Yunus, bu göz anı görməz, görənlər xud xəbər verməz,
Bu mənzilə əql İrməz, bu qodığun sərab nədür?!