Səni Həqdən yığam hər nəyisə ver gedər

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Səni Həqdən yığam hər nəyisə ver gedər
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

 
Səni Həqdən yığam hər nəyisə ver gedər,
Ne beslərsən bu təni, sində qurd-quş yer gedər.

ölənə baq, gözün aç, dökülür saqalü saç,
Ilan-çıyan gəlür ac, yeyüb-İçüb sir gedər.

Bizə bizden ulular igən eyü xulular,
Şol eyü əməllülər xəbər şöylə der gedər,

Kəsgil haramdan əlün, çəkgil ğeybətdən dilün,
Əzrayİl el’ irmədin bu dükkam dür gedər.

Əcəl irər, qurur baş, tiz dükenür uzun yaş,
Düpdüz olur tağü taş, gög dürilür yer gedər.

Çün can ağdı həzrətə, yarağ et axirətə,
Tanla turan taətə Tenqr’ evinə er gedər.

Miskin Yunus ölicək, sini nurla dolıcaq,
İman yoldaş olıcaq axirətə şir gedər.