Saqi, tolu sun neçə-neçə zəhdlə pərviz

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Saqi, tolu sun neçə-neçə zəhdlə pərviz
Müəllif: Qazi Bürhanəddin

Saqi, tolu sun neçə-neçə zəhdlə pərviz,
Mütrib, yenə düz nəğmeyi-tərəbəngiz.

Dil sinənə bağlandı, can asıldı ləbündən,
Hər mövləvi gərək dürə bəndü şəkaraviz.

Mələkdə ağız böylə necə ola dürəfşan,
Ya huridə səs böylə qaçan ola dilaviz?

Nazik tənüni biliməzəm canmı, bədənmi?
Hələ sanuram bən ruhi-bədənamiz.

Xuni-cigəri gözlərüm axıdə zərurət,
Çün hindu gözün aldı ələ xəncəri-xunriz.

Şol lə'li-ləbün cilvə qılurisə cəhanə,
Başdan-başa sürxab axıda xitteyi-Təbriz.