Siz indi

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Siz indi
Müəllif: Aşıq Musa
Mənbə: Aşıq Musa, "Əsərləri" (tərtib edəni:İslam Ələsgər), Bakı, "Elm və təhsil", 2013.

 
Gündoğan tərəfdən əsən badlar,
Eləməyin bu boranı siz indi.
Açılsın gədiklər, görünsün yollar,
Sakit edin bir tufanı siz indi.

Yandırmayın bu boranın oduna,
Yetən yoxdur fəryadına, dadına.
And verirəm bir Allahın adına
Eləməyin nahaq qanı siz indi.

Həmişə dilimdə eylərəm əzbər,
Tufanda, boranda sənsən irəhbər.
Yetiş dadımıza, Xızır peyğəmbər,
Ol Musanın pasibanı siz indi.