Sual-cavab (Əliqulu Qəmküsar)

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Sual-cavab (Əliqulu Qəmküsar)
Müəllif: Əliqulu Qəmküsar
Mənbə: Əliqulu Qəmküsar (2006). Seçilmiş əsərləri (az). "Şərq-Qərb". ISBN 978-9952-34-046-4. 2017-06-19 tarixində arxivləşdirilib. 2017-06-19 tarixində istifadə olunub.

Mir Bağırlar

S u a l: Məşədi İmamqulu! Sən ki hey Mir Bağır, Mİr Bağır deyib çığır-bağır salırsan, məni də bir başa sal görüm, hansı Mir Bağırı deyirsən ki, mən də o mübarək vücudu tanıyıb dünya və axirətdo xoşbəxt olum, yoxsa sən canına qurban olduğum bizim Gəncədəki Ağa Mir Bağırı deyirsən ki, keçən il Xorasan ziyarotinə gctmişdi. Kor gözlerinə ağa şefa verib açıldı və özü də homişə xəlifayisülaləsinİn adlannı ehtiram ilə yad edər vo hər kəs fəndi sozü onun yanmda söyləsə deyər ki, mən Seyİd Bağır ollam, əfəndi olmaram?
C a v a b; Yox, Kabla Səfərqulu omi, o Mir Bağır ağanı orz eləmirəm.
S u a I: Yoxsa Məşhədi, sən Nurgetdi Hacı Mir Bağır ağanı buyurursan ki, bir vaxt Tiflisdə “Molla Nəsredıdin”i minbərdə təkfir edib qətiinə fıtva verirdi və sonra neçə müddət idi təşrifı-İran şəhərlərində İdi, indi İrandan lat-tüt zəwar İmam Riza qayıdıb vətəninə gün çörəyİnə möhtacdır?
C a v a b: Yox, Məşhədi, o Mir Bağır ağanı da ərz elemirem.
S u a 1: Yoxsa, Məşhedı, sən o Mİr Bağır ağam buyurursarı ki, İndi onun nəvesi Bakıda əyləşib günde bir kitab yazır ve Xaritonov Qazanda Qurani-şerifi tehrif eden kimi, bu da osmanlı tarixini başdanbaşa tehrif edir ve tarix kitablarım qoyub qabağına onlarm surətini gündəlik qəzetədə yazır?
Cavab: He, Kablayı, həmin M irBağın ərz eləyirəm, amma bİlməyirəm ki, son onun özündən söhbət açmayıb nəvəsini çəkdin meydana? Yaxşı əməl tutubdur ki, onu tərif eləməkdən sənin ağzm dilinə girməyir?
- Hə, çox yaxşı, indi ki söz açıldı, qoy mon onun elədiklərini birbəbir sayım, sən gör bu təriflərə layiqdir, ya yox? Əwela, bu vücudi-mübarək neçə İ1 idi İrəvanda kitab mağazası saxlayırdı. Sonra nə oldu, nə olmadısa oradan cəlayi-vətən olub getdi İstanbula və orada nəqd para sayıb bir dabir kitabxana açıb neçə yüz liraya mağazasını ingilis suğorta cemiyyətinin idaresində straxavat elədi, qəzayi-rəbbani no cür gətirirsə bir gecə bazar qaravulu görür ki, onun mağazası yanır. Qapım smdınb girir içəri, görür ki, ağanın yadmdan çıxıb şəmi xamuş etməmiş dükam bağlayıb gedibdir, hər nə isə, böyük xoşbəxtlik olur ki, qaravul tez duyuq düşür. Yoxsa, o büzürgüvarın bir müxtəsər səhvindon noinki bir dükan, bəlkə İstanbulun bir məhəliəsi bütün bütüne yanıb məhv olub gedəcəkmiş.
- Əhsen, Kablayı emi, ohsən sənə, yerdən, göydən xəbər verirmişsən. Doğrudan da, boylə bir büzürgüvarları hamı vacibdir tanısın. Çünki geləcokdə onların adı tarixdə səbt olunacaq və mİHət onlara heykəl yapdıracaqdır, Çox sağ ol, sondən çox-çox razı oldum.

  • “Molla Nəsrəddin", 3 dekabr 1913, N 26