Surətdən gəl sifata anda mə’ni bulasın

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Surətdən gəl sifata anda mə’ni bulasın
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə (2004). Əsərləri (az). "Öndər". ISBN 9952-416-00-7. 2017-05-25 tarixində arxivləşdirilib. 2017-05-25 tarixində istifadə olunub.

Surətdən gəl sifata anda mə’ni bulasın,
Xəyallarda qalmağı! erden məhrum qalasın.

Bu yolda əcaib çoq, sən əcəbə aldanma,
Əcaib anda ola dost yüzinı görəsin.

Eşq quşağın quşanğıl, dostun yolım varğıl,
Mücahidə çəkərsən müşahidə görəsin.

Bundan eşqün şəhrinə üç yüz deniz keçərlər,
Uç yüz dəniz keçübən yedi tamu bulasın.

Yedi tamuda yanğıl, hər birində kül olğıl,
Vücudun anda qoğıl, aynıq vücud bulasın.

Heqiqetdür Həqq şeri, yedidür qapulan,
Dərgahində yazludur, girüb qüdrət görəsin.

Əvvəlki qapusında bir kişi olur anda,
Sana aydur selim ol, sən miskinlik bulasm.

ikinci qapusında iki arslan vardur anda,
Neçələri qorqutmış, olmasın kim qorqasm.

Üçüncİ qapusında üç evren vardur anda,
Sana həmlələr eder, olmasın kim dönəsin.

Dördünci qapusmda dört pirlər vardur anda,
Bu söz sana rümuzdur, gör kim dəlil bulasm.

Beşinci qapusmda beş röhban vardur anda,
Dürlü məta’lar satar, olmasun kim alasın.

Altmcı qapusında bir hur oturur anda,
Sana aydur gəl bərü, olmasun kim varasın.

Çün sən anda varasm ol huriyi alasın,
Bir vayədən ötürü yolda məhrum qalasm.

Yedinci qapusmda yedilər oturur anda,
Sana derlər qurtıldun, gir dost yüzİn görəsin.

Şu dedügüm sözlərüm vücuddan taşra dəgül,
Təfəkkür qılur isən cümlə sendə bulasm.

Yunus işbu sözləri Həqq varlığından söyler,
İstər isən kanmı miskinlikdə bulasm.