Ustad Səməd ilə aşıq Valehin 2-ci deyişməsi

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Ustad Səməd ilə aşıq Valehin 2-ci deyişməsi
Müəllif: Aşıq ValehAşıq Səməd
Mənbə: Aşıq Valeh. "Qarabağdan səfər etdim" (Toplayıb tərtib edəni: Almara Nəbiyeva).

Aşıq Valeh
 
Gənc çağımda könül gəlib ilhama,
Atəşdə qaynayan tiyanam indi.
Dərk etmişəm kainatın sirrini,
Dalğalı-tufanlı ümmanam indi.

Ustad Səməd

Eşqi canda gəzir, elmi sərimdə,
Eşqini elmində duyanam indi.
Həyat cavan, ömür keçdi, qocaldım,
Həsrət kamlı cismi -uyanam indi.

Aşıq Valeh

Çox şirindir hər nemətim kan deyir,
İlham verir, eşqi sərdə yan deyir,
Dil dahanda düzdü, mehriban deyir,
Nə dadıb, nə yeyib, doyanam indi.

Ustad Səməd

Möhnət qohum mənlik mənə yad deyir,
Arzu şirin, xəyal sərdə dad deyir,
Ay ağlayır, ömür ilə bad deyir,
Əlim çatmır tutam, dayanam indi.

Aşıq Valeh

Könül meyl salmaz şana, şöhrətə,
Fikir yaddır xəyalətə, möhnətə.
Əlimdə saz, bir səyyaham xilqətə,
Boş keçən günlərə peşmanam indi.

Ustad Səməd

Kan fanidir pakı -xaki -zəmdi bu,
Eyni matəm cismi atəş dəmdi bu,
Nemət marlı, mürvət qanlı, qəmdi bu.
Dəsti – paysız, cismi -rüyanam indi.

Aşıq Valeh

Valeh, zikr eylə, kalam- dinə bax,
Qoyma ömür hədər keçə, günə bax,
Mehriban ol, nə kədər, nə kinə bax,
Beş günlük faniyə mehmanam indi.

Ustad Səməd

Mən Səmədəm, dildə candı gövhərim,
Elmin kalamından dolubdur sərim,
Arifə dərindir dayaz sözlərim,
Kəramət bəhrinə giryanam indi.