Vüsləti olan kişiyə bu dərd ilə fəraq nədür

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Vüsləti olan kişiyə bu dərd ilə fəraq nədür
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Vüsləti olan kişiyə bu dərd ilə fəraq nədür?
Dostı yaqın görən kişi bu baqdığı ıraq nədür?

Vüslet eri olan kişi gərək varlıqdan əl yuya,
İşbu yola gedən kişi, bir görəlüm yaraq nədür.

Vüslət əri oldun isə gor xitabın bildün isə,
Dostı əyan gördün ise bu varlığı bıraq, nədir?!

Elm xud göz hicabıdur, dünyə axirət hesabıdur,
Kitab xud eşq kitabıdur, bu oqunan vərəq nədür?

Zinhar gözüni aça gör, nəfs duzağını seçə gör,
Dost mənzilinə köçə gör, andan yegrək duraq nədür?!

Aydursm kim, gözüm görür, də’viyi mə’niyə irür,
Gündüzin gün şo’lə verür, gecə yanan çıraq nədür?

Yunusdur aşkerə nişan, Həqq toludur İki cəhan,
Gəlsün bərü dosta gedən, hurü qüsur buraq nədür.