Vikimənbə:Günün mətni/iyun 26

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Söz oldu
Aşıq Alı

Fələk mənə cövr eylədi dünyada,
Yaxşı günüm yaman gündən az oldu.
Bəydən nəmər aldım, ağadan ənam,
Müxtəsəri, qazandığım bez oldu.

Mən xabı-qəflətdə yatıb qalmadım,
Nakəs adamlarla ülfət qılmadım,
Mülkə, mala zərrə tamah salmadım,
Çox gördüm zər-ziba bir gün toz oldu.

Cavanlığım qeybə çıxdı əlimdən,
Həlqə, oldu gündən günə belimdən,
Yaxın-uzaq incimədi dilimdən,
Şükür Haqqu əmməllərim düz oldu.

Ardını oxu...