Vikimənbə:Günün mətni/mart 5

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Oynaşır
Aşıq Pəri

Katiblərin şahı dəftər içində
Qələm ilə nazik əllər oynaşır.
Fitnəli, fellisən, nazü-qəmzəli,
Dəhanında şirin dillər oynaşır.

Eşqinin əlindən gedərəm bada,
Dərdim olur gündən-günə ziyada,
Şivəyi-rəftarın düşəndə yada
Bağrımın başında millər oynaşır.

Dad elərəm, haray naşı əlindən,
Yandı cigər eşq ataşı əlindən,
Mən nə deyim gözüm yaşı əlindən,
Üzüşür sonalar, göllər oynaşır.

Ardını oxu...