Az dəyişiklik edilmiş əsərlər

Jump to navigation Jump to search

Aşağıdakı məlumatlar keş yaddaşdan götürülmüşdür və sonuncu dəfə 01:00, 27 may 2020 tarixində yenilənmişdir. A maximum of 5.000 results are available in the cache.

Updates for this page are running twice a month.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Еyşü tərəb yari gül, üzar ilə хoşdu‏‎ (1 dəyişiklik)
 2. Gətirdi nəşeyi-mey, saqiya, nə şurə məni‏‎ (1 dəyişiklik)
 3. Dağlara-dağlara (Ağ Aşıq Allahverdi)‏‎ (1 dəyişiklik)
 4. Ah, Nicat‏‎ (1 dəyişiklik)
 5. Get, səni gözüm görməsin‏‎ (1 dəyişiklik)
 6. Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, I cild)/Ağaməsih Şirvani (məqalə)‏‎ (1 dəyişiklik)
 7. Aşıq Nəcəf Əlimərdanlıya‏‎ (1 dəyişiklik)
 8. Qurban olduğum (Məlikballı Qurban)‏‎ (1 dəyişiklik)
 9. Bən ol yari sevdügümi necə bir gizləyü biləm‏‎ (1 dəyişiklik)
 10. Tökdükcə qanımı oxun, ol asitan içər‏‎ (1 dəyişiklik)
 11. Dağların (qoşma, Aşıq Heydər)‏‎ (1 dəyişiklik)
 12. Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, I cild)/Məhəmməd bəy Cavanşir "Aşiq" təxəllüs‏‎ (1 dəyişiklik)
 13. Aşıq Valehin Qənbərə ikinci cavabı‏‎ (1 dəyişiklik)
 14. Əcnəbi balda, qonaqlıqda, klubda həmə vaxt‏‎ (1 dəyişiklik)
 15. Xalın görəndə mürği-dilim biqərar olur‏‎ (1 dəyişiklik)
 16. Yar əlimdən getdi mənim‏‎ (1 dəyişiklik)
 17. Bəzmi səfaya sağəri səhba gəler gedər‏‎ (1 dəyişiklik)
 18. Məhəmməd (Aşıq Ələsgər)‏‎ (1 dəyişiklik)
 19. Əlindədi‏‎ (1 dəyişiklik)
 20. Qarı ilə deyişmə‏‎ (1 dəyişiklik)
 21. Həm qəribəm, həm dərvişəm, həm aşıq‏‎ (1 dəyişiklik)
 22. Qəmi-fəraqın ilə dərdnak olub gedərin‏‎ (1 dəyişiklik)
 23. Ben yürürəm yana-yana, eşq boyadı bəni qana‏‎ (1 dəyişiklik)
 24. Yazdı, yaşatdı‏‎ (1 dəyişiklik)
 25. Təbrizə salam‏‎ (1 dəyişiklik)
 26. Dosta yaxşılıq olmuş əzəl gündən niyyətim‏‎ (1 dəyişiklik)
 27. Ay edər qıj-qıj‏‎ (1 dəyişiklik)
 28. Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, I cild)/Kərim ağa Fateh (məqalə)‏‎ (1 dəyişiklik)
 29. Qabağında‏‎ (1 dəyişiklik)
 30. Üç yaşına çatıram‏‎ (1 dəyişiklik)
 31. Vədəsində‏‎ (1 dəyişiklik)
 32. Yazıq "əmmə"ni‏‎ (1 dəyişiklik)
 33. Canlar fəda yoluna, bu can qayusı dəgül‏‎ (1 dəyişiklik)
 34. Dünyadı (Molla Cümə)‏‎ (1 dəyişiklik)
 35. Şah Abbas və Xurşid Banu/Birinci pərdə‏‎ (1 dəyişiklik)
 36. Siz o yandan, mən bu yandan‏‎ (1 dəyişiklik)
 37. Dərdimi (Ağ Aşıq Allahverdi)‏‎ (1 dəyişiklik)
 38. Zinhar! Vermegil könül dünya payına bir gün‏‎ (1 dəyişiklik)
 39. Əvvəl bənəm, axır bənəm, canlara can olan bənəm‏‎ (1 dəyişiklik)
 40. Sona xanım, çıx eyvana‏‎ (1 dəyişiklik)
 41. Yaxşıdır (qoşma, Aşıq Abbas Dəhri)‏‎ (1 dəyişiklik)
 42. Eylərlər‏‎ (1 dəyişiklik)
 43. Görün ki, bəhri-məani nə qəsdi-can еylər‏‎ (1 dəyişiklik)
 44. Olmaz (qoşma, Dirili Qurbani)‏‎ (1 dəyişiklik)
 45. Oynatmasın‏‎ (1 dəyişiklik)
 46. Yadıma düşdü (Məzun)‏‎ (1 dəyişiklik)
 47. Sarı gəl, sarı‏‎ (1 dəyişiklik)
 48. And olsun (Əhməd Cavad)‏‎ (1 dəyişiklik)
 49. Tapşırdım‏‎ (1 dəyişiklik)
 50. Ey əmi‏‎ (1 dəyişiklik)

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).