Az dəyişiklik edilmiş əsərlər

Jump to navigation Jump to search

Aşağıdakı məlumatlar keş yaddaşdan götürülmüşdür və sonuncu dəfə 01:00, 13 oktyabr 2019 tarixində yenilənmişdir. A maximum of 5.000 results are available in the cache.

Updates for this page are run periodically.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Sipasi-şükrü hәmdi-fәrdi-yekta‏‎ (1 dəyişiklik)
 2. Olmuşam dəhri-bəla içrə bu gün divanə mən‏‎ (1 dəyişiklik)
 3. Redaksiyaya məktub‏‎ (1 dəyişiklik)
 4. Hey yaya‏‎ (1 dəyişiklik)
 5. Uşaqlar (dəqiqləşdirmə)‏‎ (1 dəyişiklik)
 6. Ay qız (Şair Məmmədhüseyn)‏‎ (1 dəyişiklik)
 7. Cismimi yandırma, rəhm et yaşimə, ey bağrı daş‏‎ (1 dəyişiklik)
 8. Dürlü-dürlü cəfamın adım eşq vermişlər‏‎ (1 dəyişiklik)
 9. Sizə mən neyləmişəm‏‎ (1 dəyişiklik)
 10. Yarım mənə vədə verdi‏‎ (1 dəyişiklik)
 11. Sən bu yalançı dünyada şöylə qalammı sanursın‏‎ (1 dəyişiklik)
 12. Allahla mübahisə‏‎ (1 dəyişiklik)
 13. Nazənin‏‎ (1 dəyişiklik)
 14. Üçü nə‏‎ (1 dəyişiklik)
 15. Gecə gördüm səni, ey afəti-dövran, yuxuda‏‎ (1 dəyişiklik)
 16. Kimi (Aşıq Ələsgər)‏‎ (1 dəyişiklik)
 17. Türreyi-tərrarını sən edəlidən piçü tab‏‎ (1 dəyişiklik)
 18. Gördüm (Xəstə Qasım, gəraylı)‏‎ (1 dəyişiklik)
 19. Xəzinə versələr mən Xaqaniyə‏‎ (1 dəyişiklik)
 20. Getdi bu qış zülməti, gəldi bahar yaz ilə‏‎ (1 dəyişiklik)
 21. Gəldi bir şux yenə yanıma göyçək-göyçək‏‎ (1 dəyişiklik)
 22. Vəsfi-halin aydısaram vüslət halin bilənlərə‏‎ (1 dəyişiklik)
 23. İstərəm (Şair Məmmədhüseyn, İzin versən oğrun-oğrun)‏‎ (1 dəyişiklik)
 24. Ey qönçədəhan, sən kimi qönçədəhən olmaz‏‎ (1 dəyişiklik)
 25. Qadasın aldığım (Varxiyanlı Aşıq Məhəmməd)‏‎ (1 dəyişiklik)
 26. Hanı (Aşıq Bəsti)‏‎ (1 dəyişiklik)
 27. Dəyməmiş (Aşıq Ələsgər)‏‎ (1 dəyişiklik)
 28. Ağlaram (Məxtumqulu Fəraqi)‏‎ (1 dəyişiklik)
 29. Qitələr (Şair Əşrəf)‏‎ (1 dəyişiklik)
 30. Qazilər qazisi Sədrəddin Əhmşadı mədh‏‎ (1 dəyişiklik)
 31. Bos ki, əhsəndir yüzün heç nəqşi-digər istəməz‏‎ (1 dəyişiklik)
 32. Hər kimi qudurtsa dövləti, varı‏‎ (1 dəyişiklik)
 33. Bu diyari-Kərbəla, bu sən, xudahafiz, Hüseyn‏‎ (1 dəyişiklik)
 34. Ceyran‏‎ (1 dəyişiklik)
 35. Müşk yolunda can tökən qəlb olması yəqinimdür‏‎ (1 dəyişiklik)
 36. Piyalə‏‎ (1 dəyişiklik)
 37. Nigar‏‎ (1 dəyişiklik)
 38. Yardin kam istəmək eşq əhlinə düşvar imiş‏‎ (1 dəyişiklik)
 39. Ay anam mənim‏‎ (1 dəyişiklik)
 40. Ey əmi‏‎ (1 dəyişiklik)
 41. Qabağında‏‎ (1 dəyişiklik)
 42. Yandı yürəgim, dutuşdı bağrum, cigerüm kəbabdurur‏‎ (1 dəyişiklik)
 43. Bunumu istərdin‏‎ (1 dəyişiklik)
 44. Bəyan eylədi‏‎ (1 dəyişiklik)
 45. Yuxuma gəlmişdin‏‎ (1 dəyişiklik)
 46. Beşi nə‏‎ (1 dəyişiklik)
 47. Eyləməsin‏‎ (1 dəyişiklik)
 48. Sənə qurban (Aşıq Molla İsmayıl)‏‎ (1 dəyişiklik)
 49. Fatmanın‏‎ (1 dəyişiklik)
 50. Toldur bizə (sıın) qədəhi eşq şərabından, ey saqi‏‎ (1 dəyişiklik)

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).