Az dəyişiklik edilmiş əsərlər

Jump to navigation Jump to search

Aşağıdakı məlumatlar keş yaddaşdan götürülmüşdür və sonuncu dəfə 10:15, 1 iyul 2022 tarixində yenilənmişdir. Keş yaddaşda maksimum 5.000 nəticə ola bilər.

Aşağıda 150 aralığında 50 nəticə göstərilib

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Zərrişdə‏‎ (1 dəyişiklik)
 2. Gedim (Qurbani)‏‎ (1 dəyişiklik)
 3. Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, II cild)/Hacı Mahmud Əfəndi "Nafe"‏‎ (1 dəyişiklik)
 4. Bənüm bunda qərarum yoq, bən bunda getməgə gəldüm‏‎ (1 dəyişiklik)
 5. Şamdan bəy/Üçüncü məclis‏‎ (1 dəyişiklik)
 6. Mən bilmirəm kimə deyim dərdimi‏‎ (1 dəyişiklik)
 7. Şair (Əli bəy Hüseynzadə)‏‎ (1 dəyişiklik)
 8. Yüksəlişçün oldu mənə səma İraq torpağı‏‎ (1 dəyişiklik)
 9. Məni gör‏‎ (1 dəyişiklik)
 10. Məni bir qaşı kəman oxladı müjganı ilə‏‎ (1 dəyişiklik)
 11. Gəl gör məni eşq neylədi‏‎ (1 dəyişiklik)
 12. Var mənim‏‎ (1 dəyişiklik)
 13. Ay ağalar‏‎ (1 dəyişiklik)
 14. Ey olub merac bürhani-ülüvvi-şan sana‏‎ (1 dəyişiklik)
 15. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 884 saylı qətnaməsi‏‎ (1 dəyişiklik)
 16. Qılmısan‏‎ (1 dəyişiklik)
 17. Şikəstə qardaş‏‎ (1 dəyişiklik)
 18. Ana (Aşıq Heydər)‏‎ (1 dəyişiklik)
 19. Xoş ol zaman ki, çıxam bu hicabi-kәsrәtdәn‏‎ (1 dəyişiklik)
 20. Canını eşq yolına vermeyen aşiqmidür‏‎ (1 dəyişiklik)
 21. Gözəl (Şair Aqil)‏‎ (1 dəyişiklik)
 22. Hübb ayəsi, zahid, sənə Quranda tapıldı‏‎ (1 dəyişiklik)
 23. Fələk (Səfili)‏‎ (1 dəyişiklik)
 24. Bunumu istərdin‏‎ (1 dəyişiklik)
 25. Aşıq Heydərin Axırkələk səfəri‏‎ (1 dəyişiklik)
 26. Yaxşı sına‏‎ (1 dəyişiklik)
 27. Yetmədim‏‎ (1 dəyişiklik)
 28. Padişəhlər padişahı ol ğəni‏‎ (1 dəyişiklik)
 29. Müşkili həll eyləmək dəgmənün işi dəgül‏‎ (1 dəyişiklik)
 30. Arasında (Usta Abdulla)‏‎ (1 dəyişiklik)
 31. Xoş xəbərdimi‏‎ (1 dəyişiklik)
 32. Sordum san çiçəgə, bənzün nədən sandıır‏‎ (1 dəyişiklik)
 33. Rahatlıq axtarma sən, ey Xaqani‏‎ (1 dəyişiklik)
 34. Ey könül, son gəl bu yari-bivəfadan əl götür‏‎ (1 dəyişiklik)
 35. Gəl, ey rahət sanan əsbab cəmin, qılma nadanlıq‏‎ (1 dəyişiklik)
 36. Məni (İbrahim Dərdli)‏‎ (1 dəyişiklik)
 37. Bəri bax (Usta Abdulla)‏‎ (1 dəyişiklik)
 38. Nədir bais ki məndən şəfqətin kəm etmisən, cana‏‎ (1 dəyişiklik)
 39. Noldu bu könlüm, noldu bu könlüm‏‎ (1 dəyişiklik)
 40. De gəlsin (Aşıq Rəcəb)‏‎ (1 dəyişiklik)
 41. Bilmədinmi sən‏‎ (1 dəyişiklik)
 42. Feraqı qismət edib çərxi-kəcmdar mənə‏‎ (1 dəyişiklik)
 43. Ağrıdır‏‎ (1 dəyişiklik)
 44. Qalmışam (Aşıq Camal)‏‎ (1 dəyişiklik)
 45. Yaylalar‏‎ (1 dəyişiklik)
 46. Çələb veribiyə sana bir gün əcəl sərhəngini‏‎ (1 dəyişiklik)
 47. Soltan Məcid Qənizadə (məqalə)‏‎ (1 dəyişiklik)
 48. Diyari-eşqə sultanəm, dila mən də zəmanimdə‏‎ (1 dəyişiklik)
 49. Tərlanım‏‎ (1 dəyişiklik)
 50. Addım-addım‏‎ (1 dəyişiklik)

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).