Az dəyişiklik edilmiş əsərlər

Jump to navigation Jump to search

Aşağıdakı məlumatlar keş yaddaşdan götürülmüşdür və sonuncu dəfə 01:01, 13 iyul 2019 tarixində yenilənmişdir. A maximum of 5.000 results are available in the cache.

Bu an üçün güncəlləmələr sıradan çıxdı. Buradakı məlumat dərhal yenilənməyəcək.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bu nişandadır‏‎ (1 dəyişiklik)
 2. Siz o yandan, mən bu yandan‏‎ (1 dəyişiklik)
 3. Gözəllərin şahı, şuxu nazənin‏‎ (1 dəyişiklik)
 4. Canım hey‏‎ (1 dəyişiklik)
 5. Varıb-gələnin qalar‏‎ (1 dəyişiklik)
 6. Benüm camım oyanuqdur, dost yüzinə baqan bənəm‏‎ (1 dəyişiklik)
 7. Şirvanlı Dostu ilə I deyişmə‏‎ (1 dəyişiklik)
 8. Neylərsən‏‎ (1 dəyişiklik)
 9. Kumık xalq nağılları‏‎ (1 dəyişiklik)
 10. Həsənəli xan Qaradaği‏‎ (1 dəyişiklik)
 11. Olmaz (Nəbi Miskin)‏‎ (1 dəyişiklik)
 12. Yapon nağılları‏‎ (1 dəyişiklik)
 13. Ey çoq kitablar oqıyan, sən mi tutarsın bana doq‏‎ (1 dəyişiklik)
 14. Bu qəzəl Məcnuni Zarındır‏‎ (1 dəyişiklik)
 15. Sənsin kərim, sənsin rəhim, Allah, sana sundum əlüm‏‎ (1 dəyişiklik)
 16. Bir də yaz (Qurbani)‏‎ (1 dəyişiklik)
 17. Son misraları‏‎ (1 dəyişiklik)
 18. Verdim könül, inandım bir bivəfa nigarə‏‎ (1 dəyişiklik)
 19. Bibinin‏‎ (1 dəyişiklik)
 20. Şuşanın dağları‏‎ (1 dəyişiklik)
 21. Türkcə divan (Nizami Gəncəvi)/Başlanğıc‏‎ (1 dəyişiklik)
 22. Aşıq Ələsgərlə Şair Nağı‏‎ (1 dəyişiklik)
 23. Ana səhifə‏‎ (1 dəyişiklik)
 24. Üç şey‏‎ (1 dəyişiklik)
 25. Neçə yıllar ömür sürdüm, anca ağlayuban güldüm‏‎ (1 dəyişiklik)
 26. Könlüm sitəminlə canə yetdi‏‎ (1 dəyişiklik)
 27. Ayrıldım (Aşıq Abbas Tufarqanlı)‏‎ (1 dəyişiklik)
 28. Əzizim (Aşıq Abbas Tufarqanlı)‏‎ (1 dəyişiklik)
 29. Eylə (Aşıq Ələsgər)‏‎ (1 dəyişiklik)
 30. Gərək (dəqiqləşdirmə)‏‎ (1 dəyişiklik)
 31. Bir gün (Qaracaoğlan)‏‎ (1 dəyişiklik)
 32. Deyərsiz‏‎ (1 dəyişiklik)
 33. Sana‏‎ (1 dəyişiklik)
 34. Təbim‏‎ (1 dəyişiklik)
 35. Qılmısan‏‎ (1 dəyişiklik)
 36. Niyə durnam‏‎ (1 dəyişiklik)
 37. Könül, bel bağlama dünyayə, dünyanı fəna gördüm‏‎ (1 dəyişiklik)
 38. Ləblərin‏‎ (1 dəyişiklik)
 39. Məni (İbrahim Dərdli)‏‎ (1 dəyişiklik)
 40. Olsun (Abdulla Padarlı)‏‎ (1 dəyişiklik)
 41. Eyləmişdim, sənəma, vəslinə adət gecələr‏‎ (1 dəyişiklik)
 42. Ey aşiqlər, ey aşiqlər, məzhebü din eşqdür bana‏‎ (1 dəyişiklik)
 43. Bir mühərrir ki, cybü nöqsanı‏‎ (1 dəyişiklik)
 44. Cümlə aləm tərkin urub, bən dost tərkin urımazam‏‎ (1 dəyişiklik)
 45. Vüsləti olan kişiyə bu dərd ilə fəraq nədür‏‎ (1 dəyişiklik)
 46. Saqiya, ver mey ki can ilə bərabərdir mənə‏‎ (1 dəyişiklik)
 47. Bahar‏‎ (1 dəyişiklik)
 48. Qısqanıram‏‎ (1 dəyişiklik)
 49. Qardaş (Aşıq Musa Salah oğlu)‏‎ (1 dəyişiklik)
 50. Nolardı məclisimiz bir dəqiqə xəlvət olaydı‏‎ (1 dəyişiklik)

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).