"Səhər meyxanə ətrafın gəzirdim məstü bipərva" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
(Səhifəni '{{Başlıq | başlıq = Səhər meyxanə ətrafın gəzirdim məstü bipərva | müəllif = Əbülqasim Nəbati | tərcüməçi = | bölmə = | əvv...' ilə yarat)
 
 
}}
<poem>
 
Səhər meyxanə ətrafın gəzirdim məstü bipərva
Ki, görümgördüm onda nagəh bir əcayib surəti-ziba.
 
MiisəlsəlMüsəlsəl zülf çiynində, mürəssə tövq boynunda,
Firəngi ətləs əynində, başında məcərimə’cəri-həmra.
 
Mələkmənzər, pəri-peykərpəripeykər, süxəngüstər, vəfapərvər,
Büti-məhruməhrü, güli-xəşbuxoşbu, sözü -şəkkər, gözü şəhla.
 
Səmənrüxsar, müşkinmu, şəlayin qaməti-dilcudilcü,
Sərasər fitnəvü cadu, sərapa şurişü qovğa.
Dağıldı əql başımdan, alışdı atəşi-sevda.
 
Görən saətdə zövqümdən yıxıldım məstü layə’qil,
Pərişan oldu əhvalım, tükəndi səbrü aramım,
Dağıldı əql başımdan, alışdı atəşi- sevda.
 
Pərişan oldu əhvalım, tükəndi səbrüsəbri aramım,
Giriban çak edib durdum yerimdən valehü şeyda.
 
 
Kərəm qıldı mənə bir cam, alıb mərdanə nuş etdim,
Durub öpdümopdüm ayağından, dedim: ey saniyi-Leyla!
 
Əgər görmək dilərsən surəti-Məcnuni-şeydanı,
Uzaq gəzmə, tamaşa qıl, budur ol aşiqi-rüsva!
 
ŞikəstəxatirüŞikəstə-xatirü məhzun, sözü aşüftə, digərgun,.
Tutub nəqşi-rəhi-Məcnun, gəzər vəhşi kimi səhra.
 
Nəbati, həmd qıl Allahə, min şükrü səna eylə
Ki, Məcnunun məqamatın sənə ruzi edib mövla.
 
</poem>
[[Kateqoriya:XIX əsrin qəzəlləri]]

Naviqasiya menyusu