"Müəllif:Əbülqasim Nəbati" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* [[Əgər qoysan baxam mən bir nəzər ol çeşmi-şəhlayə]]
* [[Gətir, saqi, meyi-gülgun, bu bəzmi bir bahar eylə]]
* [[Sərməst yıxıldım genə meyxanələr içrə]]
* [[Eşq camından içən kimsə huşyar olmaz]]
* [[Eylə məstəm bilməzəm kim, mey nədir, mina nədir]]
* [[Gəldi bir şux yenə yanıma göyçək-göyçək]]
* [[Cumdum genə qəvvas tək dəryayə, mən, dəryayə mən]]
* [[Sərməst yıxıldım genə meyxanələr içrə]]
* [[Sənsiz, ey gül, könlümün bir dəm qəran yoxdu, yox]]
* [[Səcdeyi-həqq oldu çün zümreyi-insanə fərz]]

Naviqasiya menyusu