"Ey müsǝlmanlar, bu gün ol yari-pünhan ayrılır" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
 
 
Ayrılır ol yari-sǝrdarım, gedir, qoymuş mǝni,
Sǝd hǝzaran dadü -bidad, bǝnddǝn can ayrılır.
 
Ey könül, fǝryadü -nalǝ vaxtıdır, eylǝ fǝğan,
Şimdi şǝhrindǝn sǝnin ol şahi-sultan ayrılır.
 
Zar qıl bülbül kimi, çak et yaxanı gül kimi,
Şol ǝzǝldǝn yari-hǝmdǝm, ǝhdü -peyman ayrılır.
 
Gözlǝrim, hǝr dǝmdǝ mövc eylǝ ki, firqǝtdir bu gün,
Gözlǝrimdǝn hǝr zaman gör Bǝhri-Ümman ayrılır.
 
Ey Xǝtai, tanrıTanrı sorsun bu şikǝstǝ könlümü,
Zǝrd olubdur arizin, candan mǝgǝr qan ayrılır?
</poem>

Naviqasiya menyusu