Pages with the most interwikis

Jump to navigation Jump to search

Aşağıdakı məlumatlar keş yaddaşdan götürülmüşdür və sonuncu dəfə 05:28, 25 yanvar 2020 tarixində yenilənmişdir. A maximum of 5.000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Ana Səhifə‏‎ (67 intervikilər)
 2. İnsan Hüquqları Haqqında Bəyannamə‏‎ (42 intervikilər)
 3. Bibliya‏‎ (36 intervikilər)
 4. Kommunist Partiyasının Manifesti‏‎ (25 intervikilər)
 5. Quran‏‎ (20 intervikilər)
 6. Bibliya/Yaradılış Kitabı‏‎ (19 intervikilər)
 7. Bibliya/Yeşua Peyğəmbərin Kitabı‏‎ (18 intervikilər)
 8. Bibliya/Həvarilərin İşləri‏‎ (18 intervikilər)
 9. Bibliya/Paulun Romalılara Məktubu‏‎ (16 intervikilər)
 10. Bibliya/Saylar Kitabı‏‎ (16 intervikilər)
 11. Bibliya/Çıxış Kitabı‏‎ (16 intervikilər)
 12. Bibliya/Ester Kitabı‏‎ (16 intervikilər)
 13. Bibliya/Zəbur‏‎ (16 intervikilər)
 14. Bibliya/Paulun Saloniklilərə İkinci Məktubu‏‎ (16 intervikilər)
 15. Bibliya/Paulun Saloniklilərə Birinci Məktubu‏‎ (15 intervikilər)
 16. Bibliya/İkinci Padşahlar Kitabı‏‎ (15 intervikilər)
 17. Bibliya/İbranilərə Məktub‏‎ (15 intervikilər)
 18. Bibliya/Paulun Korinflilərə İkinci Məktubu‏‎ (15 intervikilər)
 19. Bibliya/Markın Nəql Etdiyi Müjdə‏‎ (15 intervikilər)
 20. Bibliya/Birinci Şamuel Kitabı‏‎ (15 intervikilər)
 21. Bibliya/Yəhyaya Nazil Olan Vəhy‏‎ (15 intervikilər)
 22. Bibliya/Levililər Kitabı‏‎ (15 intervikilər)
 23. Bibliya/İkinci Şamuel Kitabı‏‎ (15 intervikilər)
 24. Bibliya/Nehemya Kitabı‏‎ (14 intervikilər)
 25. Bibliya/İkinci Salnamələr Kitabı‏‎ (14 intervikilər)
 26. Bibliya/Hakimlər Kitabı‏‎ (14 intervikilər)
 27. Bibliya/Qanunun Təkrarı Kitabı‏‎ (14 intervikilər)
 28. Bibliya/Daniel Peyğəmbərin Kitabı‏‎ (14 intervikilər)
 29. Bibliya/Malaki Peyğəmbərin Kitabı‏‎ (14 intervikilər)
 30. Kommunist Partiyasının Manifesti/IV‏‎ (14 intervikilər)
 31. Bibliya/Birinci Salnamələr Kitabı‏‎ (14 intervikilər)
 32. Kommunist Partiyasının Manifesti/III‏‎ (14 intervikilər)
 33. Bibliya/Birinci Padşahlar Kitabı‏‎ (14 intervikilər)
 34. Bibliya/Yaqubun Məktubu‏‎ (14 intervikilər)
 35. Kommunist Partiyasının Manifesti/II‏‎ (14 intervikilər)
 36. Bibliya/Əyyub Kitabı‏‎ (14 intervikilər)
 37. Bibliya/Vaiz Kitabı‏‎ (14 intervikilər)
 38. Kommunist Partiyasının Manifesti/I‏‎ (14 intervikilər)
 39. Bibliya/Yəhyanın Birinci Məktubu‏‎ (13 intervikilər)
 40. Bibliya/Süleymanın Məsəlləri‏‎ (13 intervikilər)
 41. Bibliya/Haqqay Peyğəmbərin Kitabı‏‎ (13 intervikilər)
 42. Bibliya/Nahum Peyğəmbərin Kitabı‏‎ (13 intervikilər)
 43. Bibliya/Sefanya Peyğəmbərin Kitabı‏‎ (13 intervikilər)
 44. Bibliya/Yunus Peyğəmbərin Kitabı‏‎ (13 intervikilər)
 45. Bibliya/Mərsiyələr Kitabı‏‎ (13 intervikilər)
 46. Bibliya/Yoel Peyğəmbərin Kitabı‏‎ (13 intervikilər)
 47. Bibliya/Mikeya Peyğəmbərin Kitabı‏‎ (13 intervikilər)
 48. Bibliya/Rut Kitabı‏‎ (13 intervikilər)
 49. Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Pakt‏‎ (13 intervikilər)
 50. Kəhf surəsi‏‎ (13 intervikilər)

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).