Ən çox nəzərdən keçirilmiş (versiyalı) məqalələr

Jump to navigation Jump to search

Aşağıdakı məlumatlar keş yaddaşdan götürülmüşdür və sonuncu dəfə 01:00, 25 may 2020 tarixində yenilənmişdir. A maximum of 5.000 results are available in the cache.

Updates for this page are running twice a month.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Yanıltmaclar‏‎ (160 dəyişiklik)
 2. Ana Səhifə‏‎ (150 dəyişiklik)
 3. Bayatılar/Ə‏‎ (127 dəyişiklik)
 4. Bayatılar/B‏‎ (98 dəyişiklik)
 5. Qurbani və Pəri dastanı‏‎ (93 dəyişiklik)
 6. Bayatılar/A‏‎ (86 dəyişiklik)
 7. Bayatılar/D‏‎ (74 dəyişiklik)
 8. Sirlər xəzinəsi‏‎ (68 dəyişiklik)
 9. Sonetlər (Şekspir)‏‎ (67 dəyişiklik)
 10. Nəhcül-bəlağə (A. Mehdiyev, D. Cəfərli, E. Quliyev tərcüməsi)‏‎ (65 dəyişiklik)
 11. Bayatılar/T‏‎ (63 dəyişiklik)
 12. Bayatılar/G‏‎ (63 dəyişiklik)
 13. Qarabağnamə/Sonuncu fəsil‏‎ (63 dəyişiklik)
 14. Kitabi-tarixi Qarabağ/Asar və İmarət ki, mərhum İbrahim xandan qalıbdır‏‎ (57 dəyişiklik)
 15. Kitabi-tarixi Qarabağ/Xatimə‏‎ (57 dəyişiklik)
 16. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi/Səkkizinci bölmə‏‎ (57 dəyişiklik)
 17. Bayatılar/M‏‎ (52 dəyişiklik)
 18. Tarixi əfsanələr və rəvayətlər‏‎ (50 dəyişiklik)
 19. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam‏‎ (49 dəyişiklik)
 20. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi/Doqquzuncu bölmə‏‎ (48 dəyişiklik)
 21. Bayatılar/Q‏‎ (47 dəyişiklik)
 22. Qarabağnamə/Yeddinci fəsil‏‎ (47 dəyişiklik)
 23. Bayatılar/O‏‎ (47 dəyişiklik)
 24. İnanclar‏‎ (46 dəyişiklik)
 25. 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda törədilmiş faciəli hadisələr haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı (1994)‏‎ (45 dəyişiklik)
 26. Həsrətli qarı‏‎ (42 dəyişiklik)
 27. Bayatılar/S‏‎ (41 dəyişiklik)
 28. Dünya gözəli ilə sarı inəyin nağılı‏‎ (38 dəyişiklik)
 29. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Ön söz‏‎ (37 dəyişiklik)
 30. Fərhad və Şirin (Əlişir Nəvai)‏‎ (37 dəyişiklik)
 31. Bayatılar/N‏‎ (36 dəyişiklik)
 32. Bayatılar/Y‏‎ (36 dəyişiklik)
 33. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi/Onuncu bölmə‏‎ (36 dəyişiklik)
 34. Nəhcül-bəlağə (A. Mehdiyev, D. Cəfərli, E. Quliyev tərcüməsi)/Ön söz (Ocaqnejad)‏‎ (35 dəyişiklik)
 35. Kitabi-tarixi Qarabağ/Onuncu fəsil‏‎ (35 dəyişiklik)
 36. Çoxvariantlı texnoloji proseslərin optimallaşdırılmasında alqoritmik qraf nəzəriyyəsinin tətbiqi‏‎ (35 dəyişiklik)
 37. Bayatılar/X‏‎ (35 dəyişiklik)
 38. Bayatılar/E‏‎ (34 dəyişiklik)
 39. Kitabi-tarixi Qarabağ/Səkkizinci fəsil‏‎ (34 dəyişiklik)
 40. Türkmənçay müqaviləsi‏‎ (34 dəyişiklik)
 41. Kitabi-tarixi Qarabağ/On doqquzuncu fəsil‏‎ (33 dəyişiklik)
 42. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası‏‎ (33 dəyişiklik)
 43. Qarabağnamə/On ikinci fəsil‏‎ (32 dəyişiklik)
 44. Kitabi-tarixi Qarabağ/İyirmi beşinci fəsil‏‎ (31 dəyişiklik)
 45. Qarabağnamə/Doqquzuncu fəsil‏‎ (30 dəyişiklik)
 46. Siyirtmələrin hissələrinin xüsusi avtomatlaşdırılmış avadanlıqda emal edilməsinin iqtisadi səmərəliliyi‏‎ (29 dəyişiklik)
 47. Kitabi-tarixi Qarabağ/On üçüncü fəsil‏‎ (29 dəyişiklik)
 48. Tibbi Sığorta Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu‏‎ (28 dəyişiklik)
 49. Azərbaycan nağılları‏‎ (27 dəyişiklik)
 50. Tarixi-Cədidi Qarabağ‏‎ (27 dəyişiklik)

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).