Xəbər eylən aşiqlərə, eşqə könül verən bənəm

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Xəbər eylən aşiqlərə, eşqə könül verən bənəm
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Xəbər eylən aşiqlərə, eşqə könül verən bənəm,
Eşq bəhrisi olubam dənizlərə talan bənem.

Dəniz yüzinden su alııb sumverürəm göglərə,
Bulutlayın seyran edüb ərşə yaqın varan bənəm.

Yıldınm olub şaqıyan, gögde melaik doqıyan,
Bulutlara hökm sürən yağmur olub yağan benem.

Gördüm gögün mələkləri her biri bır işdəyimiş,
Heqq Çelebün zikrin edər, İncilü həm Qur’an bənem.

Səkiz uçmaq aşiqlərə köşkü saraydur bilənə,
Mustləyin heyran olub Tur tağında qalan bənem.

Qələm çalmıcaq görgil, xəbər böyledürür bil(gil),
Qalu bela kələcisin bunda xəbər veren bənəm.

Dəlü oldum, adum Yunus, eşq oldı bana qılavuz,
Həzrətə dəgin yalunuz yüz süriyi varan bənəm.