Zahid ki, mәscid içrә öziçün mәkan tutub

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Zahid ki, mәscid içrә öziçün mәkan tutub
Müəllif: Ağa Hacı Molla Tağızadə

Zahid ki, mәscid içrә öziçün mәkan tutub,
Bayquşdu kim, xәrabә ara aşiyan tutub.

Nadanlığın görün ki, könüldә o bişüur
Yüz min qüsur ilә yenә qәsri-cinan tutub.

Kövsәrsә mәtlәbin, olasan kur, zahida,
Görmürsәn әldә saqi meyi-әrğәvan tutub?!

Namәhrәm olduğiçün özün novәrusi-mey
Sәndәn çәkib kәnara, cәmalın nihan tutub.

Yox badәdә nәsibinü kövsәrdә qismәtin,
Bәdbәxtlik basıb sәni, zahid, ziyan tutub.

Fitva verir ki, sağәri-sәhbanı sındırın,
Ey rindlәr, görün, bu xәtәkarı qan tutub.

Bixud, yәqin kәlamını dәrk eylәmәz avam,
Saxla nihan ki, alәmi zәnnü güman tutub.