Ana səhifə

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Accueil scribe invert.png
Hamının zənginləşdirə biləcəyi virtual-kütləvi kitabxanaya,
Vikimənbəyə xoş gəlmisiniz!
Hal-hazırda Vikimənbədə 9.390 əsər var.
Fua star.svg Günün əsəri

Еy üzün “nəsrün-minəllah”
İmadəddin Nəsimi

Еy üzün “nəsrün-minəllah”, vеy saçın “fəthün-qərib”,
Еy bəşər surətli rəhman, vеy mələksima həbib!

Valеhəm hüsnünə, еy mişkin saçından münfəil,
Cənnətin bağında rеyhan, sünbülün çiynində tib!

Zülfü rüхsarındır ərrəhman-ələl-ərş-istiva,
Kə’bənin mеhrabı qaşın, fitnəli еynin хətib.

Ənbərəfşan sünbülün əsrarı oldu aşikar,
Gəldi ruhüllahü mənsuх oldu zünnarü səlib.

Surətin lövhindən еndirdi kitabı Cəbrəil,
Еy camalın həq kəlamı, innəhü-şеy’ün-əcib.

Aşiqin əsrarını, həqqi bilən arif bilir,
Aşina halın nə bilsin nəfsini bilməz qərib.

Accueil scribe invert.png Həftənin müəllifi
Prince P.D. Tsitsianov.jpg

Pavel Sisianovgürcü əsilli rus generalı.

Məktubları
Vikimənbə digər dillərdə

100000+

Alman • Çin • Fransız • İngilis • İspan • İtalyan • İvrit • Polyak • Rus

10000 +

Benqal • Çex • Ərəb • Fars • İsveç • İtalyan • Koreya • Qucarat • Macar • Malayalam • Portuqal • Rumın • Sloven • Teluqu • Tay

Türk dilləri

Türk  • Çoxdilli layihədə türk dilləri: Cənubi Azərbaycan • Qaqauz • Qazax • Qırğız • Qırımçaq • Özbək • Tatarca • Türkmən

Əsas kateqoriyalar
Vikimedia Fondunun digər layihələri