Ana Səhifə

Vikimənbə saytından
(Main Page səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Keçid et: naviqasiya, axtar
Virtual-kütləvi kitabxanaya,
Vikimənbəyə xoş gəlmisiniz!
30 iyun 2016, Cümə axşamı
Hal-hazırda Vikimənbədə 4.920 əsər var.
Qaralama  Vikimənbə nədir? Kənd meydanı  Elanlar

Günün əsəri

Axır çərşənbə duası
Mirzə Əli Möcüz

İlahi, sәni and verirux sәdrinin sәdaqәtinә, kәrә yağının kәramәtinә, cәmi Әli şiәsin axirçәrşәnbә gecәsi halvanın qәbrinә zәvvar elә! İlahi, sәni and verirux plovun zülfi-pәrişanına, sәn bizim әlimizi xuruşun damәnindәn kәm vә kutah elәmә. Ya Qәffar, xudaya--xudavәnda, sәni and verirux püstәnin dәhanitәnginә, xurmanın rәnginә, biz әhli-Şәbüstәri mübarәk yeddi lövünün şәfaәtindәn mәhrum vә binәsib elәmә. İlahi, sәni and verirux abduq ilә qәndabın pilov dövrәsinin әtrafında çәkdiyi zәhmәtә, o gecә bizim övrәtә bir huş vә baş kәramәt elә, yağ-düyünü xәrab edib, ovqatımı tәlx etmәsin, uşağı ağlaya-ağlaya qoyub, qonşuya çubuq çәkmәyә getmәsin.
Ey axırçәrşәnbә gecәsi yatıb, sәhәr tezdәn quşlar ziyarәtinә gedәn xanımlar, "Amin" deyin! Ey çehil-yasin suyu kimi gәndov suyunu istemal edib, mәraminә nail olanlar, ucadan "amin" deyin. Xudaya-pәrvәrdigara, sәni and verirux küçәlәrimizin zığına, hamamlarımızın kәsafәtinә, cavanlarımızın bığına, sәn bu yalançı müsәlmanların imanını kamil elә. Ey on tümәnә yüz tümәn müamilә alanlar, ey evini, bağını girov qoyanlar, "Amin" deyin!
İlahi, sәni and verirux dövlәtlilәrimizin toxluğuna vә füqәralarımızın çoxluğuna, xirov suyunun yoxluğuna, ya bizi öldür, tәlәbkarın yaxasın qurtar, ya tәlәbkarı öldür, bizim yaxamız xilas olsun. Ey arpa çörәyini biri birinin әlindәn qapanlar, ey soyuq yarma aşına hәsrәt qalanlar, "Amin" deyin!
İlahi! Sәni and verirux tümәni on şahıya höccәt yazan mollaların qәlәm-davatına, istambulçuların baratına, tiflisçilәrin manatına, bu nәzir sahibinin әmvatına, axirәtdә "Neynim!" günü görsәtmә. Ey bir kağız lirә verib, bir cüt corab alıb ayağına soxanlar, yatmısız, ya bәng atmısız? Ucadan "Amin" deyin!
Ey nәzir sahibi, allah görüm sәnin pullarını falçıya, ilançıya qismәt elәmәsin. Ey bacılar, allah falçıları sizә vә sizi falçılara çox görmәsin! Ucadan "Amin" deyin! Cәnab hacı, allah nәzrüvü qәbul elәsin. Sәnin ki, әlindәn su suvarmaq vә cәnazәyә yapışmaq vә xeyrә-şәrә işlәmәk gәlmәz, bәs allah yanında әylәşәn kasıbın ömrünә bәrәkәt әta elәsin, sәnә dә bir ölüm versin, ta beş-on kasıb fövtündәn xeyir görsün.


Əsas kateqoriyalar

Vikimənbə nədir?

Carl Spitzweg 021.jpg

Vikimənbə məzmunu könüllü istifadəçilər tərəfindən zənginləşdirilən virtual-kütləvi kitabxanadır. 65 dildə fəaliyyət göstərir. Burada müəllif hüququ ilə qorunmayan ədəbiyyat nümunələri, tarixi, hüquqi, elmi əsərlər və başqa sənədlər əlavə edilə bilər. Vikimənbə nədir? səhifəsinə baş çəkərək başlamaq üçün yardım ala bilərsiniz. Vikimənbə ilə bağlı suallarınızı Kənd meydanında verə bilərsiniz. Qaralama dəftərində mətnlərin redaktə olunması prosesində iştirak etməklə redaktə prosesini öyrənə və bu işə öz töhfələrinizi verə bilərsiniz.

Vikimənbə digər dillərdə

100000+

Alman • Çin • Fransız • İngilis • İspan • İvrit • Polyak • Rus

10000 +

Benqal • Çex • Ərəb • Fars • İsveç • İtalyan • Koreya • Qucarat • Macar • Malayalam • Portuqal • Rumın • Sloven • Teluqu • Tay

Türk dilləri

Türk  • Çoxdilli layihədə türk dilləri: Cənubi Azərbaycan • Qaqauz • Qazax • Qırğız • Qırımçaq • Özbək • Tatarca • TürkmənVikimedia Fondunun digər layihələri