Disambiguation pages

Jump to navigation Jump to search

The following is a list of all disambiguation pages on Vikimənbə.
A page is treated as a disambiguation page if it contains the tag __DISAMBIG__ (or an equivalent alias).

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Xoş gəldin (dəqiqləşdirmə)
 2. Yaylaq (dəqiqləşdirmə)
 3. Azərbaycan (dəqiqləşdirmə)
 4. Analar bəzəyi
 5. Durnalar (dəqiqləşdirmə)
 6. Vikimənbə:Dəqiqləşdirmə
 7. Gördüm (dəqiqləşdirmə)
 8. Arzu (dəqiqləşdirmə)
 9. Ana (dəqiqləşdirmə)
 10. Dağlar (dəqiqləşdirmə)
 11. Yadıma düşdü (dəqiqləşdirmə)
 12. Ölkəm
 13. Yüküm (dəqiqləşdirmə)
 14. Dilbər (dəqiqləşdirmə)
 15. Dünya (dəqiqləşdirmə)
 16. Olsun (dəqiqləşdirmə)
 17. Sevdiyim (dəqiqləşdirmə)
 18. Olmaz
 19. Məni
 20. Dünyada (dəqiqləşdirmə)
 21. Mənim tanrım (dəqiqləşdirmə)
 22. Dilənçi (dəqiqləşdirmə)
 23. Bayatılar (dəqiqləşdirmə)
 24. Yumruq (dəqiqləşdirmə)
 25. Olubdur (dəqiqləşdirmə)
 26. Qardaş (dəqiqləşdirmə)
 27. Üstünə (dəqiqləşdirmə)
 28. Bilirəm (dəqiqləşdirmə)
 29. Görmədim
 30. Bu gecə (dəqiqləşdirmə)
 31. Bahar (dəqiqləşdirmə)
 32. Söz (dəqiqləşdirmə)
 33. Eylə (dəqiqləşdirmə)
 34. Mənim (dəqiqləşdirmə)
 35. Getdi (dəqiqləşdirmə)
 36. Öyüd (dəqiqləşdirmə)
 37. İsgəndərin vəqəsi (dəqiqləşdirmə)
 38. Hekayət (dəqiqləşdirmə)
 39. Loğmanın vəqəsi (dəqiqləşdirmə)
 40. Mir Cəfərə xitab (dəqiqləşdirmə)
 41. Oğluma nəsihət (dəqiqləşdirmə)
 42. Oğluma xitab (dəqiqləşdirmə)
 43. Gəlsin (dəqiqləşdirmə)
 44. Cütçü (dəqiqləşdirmə)
 45. Tülkü və aslan (dəqiqləşdirmə)
 46. Tülkü və qurd (dəqiqləşdirmə)
 47. Bir məktuba cavab (dəqiqləşdirmə)
 48. Leyli və Məcnun (dəqiqləşdirmə)
 49. Öpəydim
 50. Gəlin (dəqiqləşdirmə)

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).