İcazə xətası

Jump to navigation Jump to search

Aşağıdakı səbəbə görə make and remove global blocks hüququnuz yoxdur:

Sizin tələb etdiyiniz əməliyyatın yerinə yetirilməsinə icazə verilmir.