"Qurbani" dastanından qarı ilə qızın deyişməsi

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
"Qurbani" dastanından qarı ilə qızın deyişməsi
Müəllif: Dirili Qurbani
Mənbə: Qəzənfər Kazımov (2008). Seçilmiş əsərləri (10 cilddə, III cild) (az). Nurlan. Orijinal mənbədən 2018-09-05 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2018-09-05.

Q a r ı
Başına döndüyüm gülüzlü cavan,
Gәl alma qızımı – sarıdır, sarı!
Sәndәn ötrü bәslәmişәm bu canı,
Gәl alma qızımı – sarıdır, sarı!

Q ı z
Meymun nәfәsinә bәnzәr nәfәsi,
Tökülübdü әti, qalıb qәfәsi.
Xәstәyә dәrmandı qızın mәmәsi,
Gәl alma anamı – qarıdır, qarı!

Q a r ı
İşvә mәndә, qәmzә mәndә, naz mәndә,
Aşıq öldürmәyә şirin söz mәndә.
Öpmәk üçün buxaq mәndә, üz mәndә,
Gәl alma qızımı – sarıdır, sarı!

Q ı z
Qarılarda işvә, qәmzә, naz olmaz,
Bir gülünәn bahar olmaz, yaz olmaz.
Günü keçmiş qarı gәlib qız olmaz,
Gәl alma anamı – qarıdır, qarı!

Q a r ı
Mәhbanıyam, çox ixtilat qataram,
Gecә-gündüz işvә, qәmzә sataram.
Yar deyib qoynuma alıb yataram,
Gәl alma qızımı – sarıdır, sarı!

Q ı z
Әsmәrәm, özümü sana bildirrәm,
Ağladıban göz yaşını sildirrәm.
Küsülü olsan da, sәni dindirrәm,
Gәl alma anamı – qarıdır, qarı!