Çıхar pənbə qulağından, gözün aç

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Çıхar pənbə qulağından, gözün aç
Müəllif: İmadəddin Nəsimi
Mənbə: İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. Bakı, "Lidеr nəşriyyat", 2004. səh.238.

Çıхar pənbə qulağından, gözün aç
Ki, həşr olduvü çalındı bu gün sur.

Ləbin lə’li-Bədəхşan еylədi mat,
Həbəş mülkündə хalın asdı mənşur.

Nəsimi çünki həqqə vasil oldu,
Gərək matəm tut, еy münkir, gərək sur.