Üzüldü

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Üzüldü
Müəllif: Dirili Qurbani
Mənbə: Qəzənfər Kazımov (2008). Seçilmiş əsərləri (10 cilddə, III cild) (az). Nurlan. Orijinal mənbədən 2018-09-05 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2018-09-05.

Gecә-gündüz intizarın çәkmәkdәn,
Yolun gözlәmәkdәn canım üzüldü!
Müşkü әnbәr qoxur siyah telindәn,
Niyә gәlmәz o karvanım, üzüldü?

Dolanırsan çәrxә, bәri baxmazsan,
Bülbülüsәn, bu gülşәnә çıxmazsan,
Dindiribәn mәni yada salmazsan,
Bu gәrdişdәn ol dövranım üzüldü.

Qurbani der: Sözüm qaldı dәxi nә,
Könül köçbәnd olur zәnәxdanına,
Bunca dad eylәdim şahlar şahına,
Gül ki, qәmgin bir zәbanım üzüldü.