Üzün güldür, ləbin ləli-şəkərbar

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Üzün güldür, ləbin ləli-şəkərbar
Müəllif: İmadəddin Nəsimi
Mənbə: İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. Bakı, "Lidеr nəşriyyat", 2004. səh.199.

Üzün güldür, ləbin lə’li-şəkərbar,
Gözün cadu, saçındır mişki-tatar.

Mən aşiq olmuşam şol хəttü хala,
Əgər qanım tökərsən, əllərin var!

Mənəm yardan cüda, ol yar məndən,
Ilahi, olmasın hiç kimsə biyar!

Ayağın torpağından tutiyatək,
Həzaran müştəri vardır хəridar.

Nəsimi halını sorgil, nigara,
Kəməndi-еşqinə olmuş giriftar.